دانش آموزان

سال تحصلی جدید بر همه دانش آموزان، حتی در تبعیض مبارک باد

  دانش آموزان عزیز امید های جاودان ایران زمین قدم بر ساحت مدرسه با آغاز فصل طلائی پائیز بر شما و معلمان و همه ی مسؤولین آموزشی مبارک بادخاطرات ارزشمند دوران تحصیل همواره از شیرین ترین خاطرات زندگانیست از فضای کلاس درس تا شکل و شمایل میز و نیمکت و صندلی های جور باجور، نقشها و پوستر های روی دیوار، لبخند حیات بخش معلم و مانند اینها، تا پایان عمر با ما سخن میگویند. چهره ی بعضی از دوستانی را که با آنان در این سالیان انس میگیریم تا پایان حیات فراموش نمی کنیم. یاد معلمین دلسوز که در شکل گیری بخشی از شخصیت ما نقش داشته اند از یاد نخواهد رفت....

واژه بهائی و آموزه های جمهوری اسلامی در مدارس

http://www.sobhe-emrooz.com/category/baha_special

 دانش آموزان عزیز با هم گزارش یکی از دانش آموزان عزیز مدارس ایران را  طی دو نسل گذشته در باره بهائیان می خوانیم، ببینیم آیا آنان با دروغها و اهانتهائی که در کتابهای درسی نوشتند و در سر کلاس به کمک معلم هائی بی انصاف با وجدانی خاموش القا کردند به کجا رسیدند؟ وچه نتیجه ای بدست آوردند؟ به آدرس بالا مراحعه کنید و مطالب مهم و متنوعی را در این باره مطالعه کنید

تشویق به مطلعه تاریخ و مشکل تاریخی تحریف و شبهه تاریخ

دانش آموزان عزیز مطالعه تاریخ همواره از مطالب بحث برانگیز در مدرسه و جامعه بوده است زیرا بیشترین اعمال نظر فرهنگی و بیشترین دروغ را در لابلای این درس میتوان بخورد نسلهای انسانی داد و البته باید عواقب ناهنجار آن را چون کِشته ی خویش دِرو کرد. دانش آموزان بهائی در درس تاریخ همواره چالش های زیادی برای دروغنگاری در تاریخ معاصر ایران داشته اند. تا آنجا که ناچار بوده اند در جلسه امتحان، پاسخ های مربوط به سؤالات غلط در باره دیانتشان را با شناخت یک دوگانگی آشکار پاسخ دهند به این شکل که میدانند مطلب کتاب درسی غلط و دروغ است و اگر این غلط را تکرار نکنند نمره نمی آورند و دیگر اینکه پاسخ درست بدهند و تأکید کنند که مطلب مندرج در کتاب درسی دروغ و خطاست و از خیر این نمره نا مبارک بگذرند. نویسنده محترم این مقاله در بند «د» اشاره ای گذرا و غیر مستقیم به این موضوع کرده است.

آغاز سال تحصيلی 1391 فرخنده باد

دانش آموزان عزیز و فرزندان ایران همیشه جاویدان
 باز هم پائیز خاطره انگیز با روحی تازه از راه فرا رسید. گفته اند «خزان به عاشق هجران کشیده میماند» روی زرد و سوخته برگ درختان داستان جدائی جان کاه برگ است، از جان شیرین درخت و شاخه های درهم پیچیده و پریشان آن. بمانند نی از نیستان.

پیام ورقا به مناسبت آغاز سال جدید تحصیلی

دانش آموزان عزیزسال جدید تحصیلی به همه شیفتگان دانائی و توانائی فرخنده باد.


سال تحصیلی جدید در حالی آغاز میشود که بسیاری از کشور های خاور میانه در حال گذر بسوی آزادی و رهائی از ظلم وتبعیض هستند و در نتیجه امسال تحولی اساسی در محتوای دروس تحمیلی سابق آنان بوجود آمده ورنگ حقیقی تری بخود میگیرد. لذا نوای زنگهای مدارس نوای امیدبخش دیگریست که بگوش میرسد نوای به پایان آمدن عصر استبداد و استثمار فرهنگی و اجتماعی و طلوع دروه جدیدی از حاکمیت ملتها با اتّکا بر خواستهای انسانی آنان است.