مهاجر

این قسمت به نام دکتر مهاجر نامگذاری می شود، شخصیّت خستگی ناپذیر و گرانقدری که خدمات درخشانش عصر تکوین را ستاره باران کرده است. او در هنگام افتتاح اولین رادیو بهائی در اکوادور، قلب تپنده اش از حرکت باز ایستاد.

ورقا در این بخش به معرفی رادیو های بهائی پرداخته و مناسب ترین آنها را برای دانش آموزان و اولیاء و مربیّان و موسسات تربیتی گزینش نموده و امکان دان لود آنها را فراهم می سازد.

سایت الهام

به سایت الهام خوش آمدید. جایی که شما می توانید درک کنید که همیشه راه دیگری برای نگریستن به این دنیای غریب وجود دارد. در اینجا شما می توانید داستان هایی از فرهنگ های گوناگون در قالب راههای کوچک و بزرگ ببینید. در حالی که تعداد زیادی از ویدیو های موجود در این سایت، الهام گرفته از تعالیم دیانت بهائی است، این ها نمایانگرعمومیت تجربه های انسانی هست که ما برای ضبط آن تلاش کرده ایم.

سایت الهام

رادیو نسیم

منبع : سایت رادیو نسیم

هدف راديو نسيم انتشار مطالب معنوی و روحانی ميباشد تا روح عشق و وحدت شنوندگانش را تجلی دهد بخش اساسی برنامه های اين راديو با توجه به آئين ديانت بهائی تهيه شده است نهايت سعی ما اينست که ا ين برنامه ها مورد علاقه جوانان و تمام شنوندگان فارسی زبان باشد ما را با پيشنهادا ت و نظرات خود خوشحال کنيد

شما شنوندگان رادیو نسیم در برنامه ۲۴ ساعته از آهنگهای هنرمندان مختلف از جمله آوا، ایراندخت عنایتی ، پریسا بدیعی، رحمت الله بدیعی شکوه رضائی ، سنبل ، هوشمند عقیلی، عهدیه، نرگس ، بدیع یزدی و از آهنگهای بیشمار در ایران لذت ببرید

رادیو پیام دوست

برنامه رادیو بهائی (پیام دوست) ، در ادامه آمده است:

وب سایت این رادیو www.bahairadio.org است. 

اطلاعات پخش راديو موج کوتاه پيام دوست:

بهار / تابستان بوقت طهران:
۷ تا ۴۵: ۷ صبح رديف ۴۱ متر برابر با ۷۴۶۰ کيلوهرتز
۱۰:۳٠ تا ۱۱:۱۵ شب رديف ۴۱ متر برابر با ۷۴۸۰ کيلوهرتز
پائيز / زمستان بوقت طهران:
۶ تا ۴۵: ۶ صبح رديف ۴۱ متر برابر با ۷۴۶۰ کيلوهرتز
۹:۳۰ تا ۱۰:۱۵ شب رديف ۴۱ متر برابر با ۷۴۸۰ کيلوهرتز