حقوقی

عکس العمل نوریزاد به فتوای رهبر محترم در حکم نجاست بهائیان

دانش آموزان گرانقدر در پی همراهیها و همدلی های هموطنان شریف در حمایت از اقلیت بهائی و اعتراض به رفتار های شرم آور برخی مسؤلین نظام، در پس پرده های سکوتِ قوّه ی قضائیه و یکّه تازی وزارت اطلاعات، و بازتاب گسترده ی اقدامات مردمان شریف و هنرمندی چون محمد نوریزاد، علامه زاده و محسن مخمل باف و بیانیه هائی امضا شده توسط بسیاری از روشنفکران ایران زمین در رسانه های داخلی وخارجی، که منجر به افزایش محبت

اعلاميه حزب مشروطه ايران - درس هائی از پابرجائی تسليم ناپذير

دانش آموزان ایرانی بهائی از همه کسانی که همدردی و محبت خود را با ساختن فیلم و کلیپ و دادن بیانیه ها و خواندن ترانه ها و ... ابراز میدارند، عمیقاً سپاسگزاری می نمایند. نوای دل انگیز آنان چون مرحمی بروی میلیونها قلب مجروحیست، که از بی عدالتی و تبعیض رنج می برند. ما به وجود همه آنان و تمام کسانی که به کرامت انسانی ارج می نهند و در دشواری ها و نابسامانیها با ستمدیدگان جهان، همراهی میکنند درود می فرستیم  و دستهای آنان را با عشق و محبت می فشاریم . باشد که تا جهان از پرتو نور  این وجدان های بیدار و این  ایستادگی ها و تلاشهای بی وقفه بنور محبت و دوستی روشن و فروزنده گردد.

حق تحصيل بهائيان متوقف نخواهد ماند

نقل مقالات به معنی قبول و تأیید آنها نیست
حق تحصیل بهائیان متوقف نخواهد ماند
قسمت اول
مردم سرفراز ایران دیگر دنبال واژه ای که بتواند این ظلم های آشکار را توصیف کند نمی گردند؛ دیگر دنبال دلایلی که این ستمکاری های ناروا را توجیه کند نیستند؛ دیگر نمی خواهند به بندها و مواد قانونی برای اثبات این مظالم آشکاراستناد کنند؛ چرا که جناحی از حاکمیت که برای اعمال خود به کسی پاسخی نمی دهد، قوانین و شرافت انسانی را به سخریه گرفته است؛