ادبیات

کتابهائی که حرف میزنند و زندگی میبخشند

دانش آموزان گل گلابم

امیدوارم با قدم هائی استوار و دلهائی پر از شوق و امید امتحانات نهائی را به پایان برسونید و نتایج رضایت بخش باشه تا یه تابستون پر از شادی

و نتیجه بخش رو با هم دنبال کنیم.

درتابستان برای شما چندین برنامه دارم که به مرور معرفی میکنم.

یادتون هست توی شعر کتاب، میخوندیم:

من یار مهربانم دانا و خوش بیانم    گویم سخن فراوان با آنکه بی زبانم؟  حالا اون کتابه زبون باز کرده و چقدر هم شیرین حرف میزنه بیائید تا

ببرمتون اونجا باهاش آشنا بشین.