اولیا و مربیان

نتیجه ی حمایت از ارزشهای کاذب حاکم بر جامعه درزندگی دانش آموزان

 دانش آموزان عزیز

اکنون که تابستان فرارسیده است فرصتی مناسب دارید تا ضمن بهره مندی از اوقات خوش فراغت، به توانائی ها و مهارتهای خود در حل مشکلات دانش آموزان بیافزائید. جامعه ای که به سرعت از ارزشهای انسانی فاصله می گیرد و آفات فراوانی را بر پیکر جامعه مدنی تزریق میکند نیاز مبرمی به افزایش نیروهای کار آمد و دلسوز برای حل مشکلات زیر بنائی دارد. همه نالان، همه مضطرب، که تا کی مسؤولان  پاک نهادی  پیدا شوند و دلسوزی کنند و به داد این مردم بی پناه برسند. آنچه در رده های بالا حاکم است در نهان موسسات و نهاد های آموزشی از طریق برخی از مسؤلین ستمکار سر ریز میشود