خلاصۀ آزار مداوم دانش آموزان مدارس ابتدایی و راهنمایی

خلاصۀ آزار مداوم دانش آموزان مدارس ابتدایی و راهنمایی، سال تحصیلی ٢٠١٠-٢٠٠٩ ۱۷ ارديبهشت ۱۳۸۹ (۷ مه ۲۰۱۰)

آخرین خبرها از ایران:

اخیرا ً از ایران گزارشی رسیده که حاکی از چند مورد آزار دانش آموزان است که در سال تحصیلی ١٣٨٩ در مدارس ابتدایی و راهنمایی رخ داده است. موارد زیر تنها نمونه هائى از آزار مداوم دانش آموزان بهائی است.

• آقای فریبرز میرکی اهل تهران، دانش آموز پیش دانشگاهی: پس از توهین و تمسخر دیانت بهائی و بهائیان توسط دبیر بینش، دانش آموزان کنجکاو شدند و سؤالاتی از آقای میرکی پرسیدند که وی به آنها پاسخ گفت. مسئولان مدرسه او را احضار و تهدید کردند که در صورت ادامه دادن به تبلیغ دین خود اخراج خواهد شد. او توضیح داد که صرفا به سؤالات آنها پاسخ داده است اما به او گفته شد که حتی این کار نیز مجاز نیست. همان دبیر بینش به منظور ایجاد تنش به مطرح کردن نظرهای توهین آمیز و بحث بر انگیز دربارۀ دیانت بهائی ادامه می دهد. دو مورد مشابه نیز از کرج و رشت گزارش شده است.

• به والدین خانم نوا مطلق اهل کرج، سال اول دبیرستان، اطلاع داده شد که به خاطر عدم شرکت نوا در مراسم سیاسی و دینی برای سالگرد انقلاب اسلامی، وی به دليل «عدم مراعات مقررات انضباطی مدرسه» اخراج می شود. اگر والدین او تعهد و امضا بدهند که او در وقایع سیاسی و دینی مدرسه شرکت خواهد کرد، به او اجازۀ ادامۀ تحصيل در مدرسه داده خواهد شد

http://news.persian-bahai.org/2010050706

.