حقوق کودک

کودکان در انتظار تغییر قانون

کودکان در انتظار تغییر قانون

زهره ارزنی،حقوقدان و فعال حقوق زنان

در سال ۱۳۰۴ همزمان با تصویب قانون مجازات عمومی، برای اولین بار در کشورمان سن مسئولیت کیفری افراد در مقابل قانون تعیین شد.

خلاصۀ آزار مداوم دانش آموزان مدارس ابتدایی و راهنمایی

خلاصۀ آزار مداوم دانش آموزان مدارس ابتدایی و راهنمایی، سال تحصیلی ٢٠١٠-٢٠٠٩ ۱۷ ارديبهشت ۱۳۸۹ (۷ مه ۲۰۱۰)

آخرین خبرها از ایران:

اخیرا ً از ایران گزارشی رسیده که حاکی از چند مورد آزار دانش آموزان است که در سال تحصیلی ١٣٨٩ در مدارس ابتدایی و راهنمایی رخ داده است. موارد زیر تنها نمونه هائى از آزار مداوم دانش آموزان بهائی است.

کنوانسیون حقوق کودک و رفتار ناهنجار با اطفال بهائی در مدارس

یکی از دست آوردهای جهان بشریت در نیم قرن گذشته توجّه خاصی به حقوق مسّلم جوانترین طبقات جامعه یعنی کودکان است که به صدور کنوانسیون (میثاق نامۀ) بین المللی حقوق کودکان منجر شد و جمهوری اسلامی نیز ظاهراً آنرا در سال 1999 امضاء و تصویب کرده است.

متأسّفانه اخبار و گزارشهای متعدد از ایران حاکی است که فشار و آزاریکه از بدو استقرار حکومت اسلامی در مورد بهائیان از زن و مرد اِعمال گشته ابعاد وسیعتری بخود گرفته و اکنون از حیطۀ بزرگسالان به کودکان و نونهالان مظلوم و معصوم در مدارس رسمی کشیده شده است.

پیمان نامه حقوق کودک

ماده 12- آزادی عقیده کودککودک حق دارد در مواردی که به زندگی وی مربوط می شود آزادانه عقیده خود را بیان کند.

ماده 14- آزادی اندیشه و مذهبدولت ها باید آزادی اندیشه و مذهب کودک و حق هدایت کودک توسط والدین خود را محترم بشمارند.

ماده 15- آزادی اجتماعی کودکان حق دارند که با یکدیگر ارتباط داشته و تشکیل اجتماعات دهند.

ماده 16- حفظ حریم کودکامور خصوصی، خانوادگی و مکاتبات کودکان باید در برابر هر نوع دخالت، بی حرمتی و افتراء محافظت شود.