پیام بیت العدل اعظم خطاب به بهائیان عالم - رضوان 166 بدیع

پیام بیت العدل اعظم الهی خطاب به بهائیان جهان
رضوان ۲۰۰۹ میلادی (۱۶۶ بدیع)
(از: مرکز جهانی بهائی)

یاران و یاوران حضرت رحمن در سراسر عالم ملاحظه فرمایند

دوستان عزیز و محبوب،
فقط سه سال پیش بود که عالم بهائی را به بهره برداری از چارچوبی برای عمل که در پایان نقشۀ جهانی گذشته با وضوح بسیار پدیدار گشته بود فراخواندیم. این دعوت همان گونه که امیدوار بودیم با استقبالی بیدرنگ مواجه گردید. احبّای الهی با جدّیّتی فراوان مبادرت به پیگیری هدف تأسیس برنامه های فشردۀ رشد در حدّ اقلّ ۱,۵۰۰ محدودۀ جغرافیایی در سراسر عالم نمودند و تعداد این برنامه ها به زودی رو به افزایش نهاد. امّا در آن وقت هیچ کس نمیتوانست تصوّر کند که حضرت ربّ الجنود با حکمت مکنون و مشیّت محتوم خود در یک چنین زمان کوتاهی چه تقلیب عمیق و تحوّل وسیعی برای جامعۀ پیروان باوفایش مقدّر فرموده بود. جامعه ای که موفّقیّت های شایان خود را در نیمه راه نقشۀ کنونی در چهل و یک کنفرانس منطقه ای جشن گرفت براستی چقدر مطمئن و هدفمند بود. انرژی و انسجام این جامعه چه تفاوت عظیم و چه تضادّ شدیدی با سرگردانی و آشفتگی دنیایی که در چنگ بحرانهای پر پیچ و تاب گرفتار است ظاهر نمود. فی الحقیقه این همان جامعه ای بود که حضرت ولیّ امرالله آن را سعادتمند توصیف فرمود، جامعه ای که از استعدادهای وسیعی که ید قدرت الهیّه در آن به ودیعه نهاده آگاه و به نقشی که مقدّر است در بازسازی جهانی درهم شکسته بازی کند به خوبی واقف است. جامعه ای شکوفا و پویا که اگرچه در گوشه ای از کرۀ ارض به تضییقات شدیده مبتلاست ولی بدون وقفه و ترس با اتّحاد کامل به تقویت قابلیّتهای خود برای تحقّق هدف حضرت بهاءالله که استخلاص نوع بشر از یوغ دردناکترین جور و ستم است مشغول میباشد. در قریب هشتاد هزار نفری که در این کنفرانسها شرکت کردند ظهور افراد مؤمنی را در صحنۀ تاریخ مشاهده کردیم که به کارآیی روشها و تجهیزات نقشه اطمینانی واثق و در تنفیذ آن مهارتی کامل دارند. هر یک از شرکت کنندگان بمثابه امواج این بحر عظیم شاهدی گویا از اثرات قوّۀ مقلّبۀ امر الهی بودند. هر یک از این نفوس گواهی بود از وعدۀ محتوم حضرت بهاءالله بر نصرت نفوسی که با کمال انقطاع و خلوص نیّت به خدمت حضرتش قیام نمایند. هر یک از این نفوس جلوه ای بود از آن خلق بدیع، آن انسانی متعهّد و دلیر و پاک و مقدّسی که مقدّر است تحت تأثیر مستقیم ظهور اعظم جمال قدم درطیّ نسل های متمادی تکامل یابد. در هر یک از این نفوس شاهد ظهور اوّلین نشانه های تحقّق امیدی بودیم که در آغاز نقشه بیان داشتیم که اثرات تهذیب کنندۀ امر الهی از طریق فرایند مؤسّسۀ آموزشی به صدها هزار نفوس تسرّی نماید. همۀ قرائن و شواهد حاکی از آن است که تا پایان عید سعید رضوان تعداد برنامه های فشردۀ رشد در سراسر عالم از رقم ۱,۰۰۰ فراتر خواهد رفت. سزاوار آنکه در آغاز این ایّام فرخنده با کمال خضوع و خشوع سر تعظیم به آستان ربّ مجید فرود آریم و بخشش بیکرانش بر جامعۀ اسم اعظم را شکر و سپاس گوییم.

[امضا: بیت العدل اعظم]