صلح بجاي جنگ در غزه

 صلح بجاي جنگ در غزه

فاران دوستي
8 ژانويه 2009

" اي اهل عالم سراپرده يگانگي بلند شده به چشم بيگانگي يكديگر را مبينيد " (1)
بيش از ده روز است كه شاهد تصاوير ناگواري از اجساد و كشته شدگان مسلمانان فلسطيني ساكن نوار غزه از تلويزيون و مطبوعات هستيم تصاوير و اخباري كه قلب هر انساني را بدرد مي آورد پدران و مادراني كه جگر گوشه هاي خود را بر اثر حملات هواي يا زميني ارتش اسرائيل از دست داده يا كودكاني كه در سنين خردسالي يتيم شده اند. وضعيت بهداشتي و درماني در غزه به شدت رو به وخامت است برق در بسياري از نقاط اين منطقه قطع شده و ساكنان اين منطقه از دسترسي به وسايل گرمازا محروم شده اند تا اين لحظه خبرها حاكي از كشته شدن بيش از 850 نفر فلسطيني و مجروح شدن حداقل 2500 نفر از ساكنين اين منطقه مي باشد.

براستي به چه دليل حكومتي به خود اجازه ميدهد دست به چنين كشتار ناجوانمردانه اي بزند در اينجا نمي خواهم به بررسي ظاهري اين جنگ بپردازم كه آيا تقصير حماس بوده است يا اسرائيل؟ بلكه دليل اين كشتار را چيزي فراتر از اينها مي دانم. دليلي را كه مي توان در بمبگذاري هاي انتحاري عراق نيز شاهد آن بود كه هر روزه در اخبار مي خوانيم جمعي از مسلمانان اهل تسنن در نقطه اي از بغداد توسط گروههاي تندرو شيعه كشته شده يا جمعي از شيعيان توسط القاعده يا تندروهاي سني كشته شده اند. و همين علت است كه طي سه دهه اخير كه حكومت اسلامي در ايران به روي كار آمده بيش از 200 نفر از پيروان آئين بهايي از دختر نوجوان 17 ساله تا پيرمرد 80 ساله در ايران اعدام يا كشته شده و يا جوانان بهايي از تحصيل در دانشگاه هاي كشور محروم شده اند. اما دليل اين خونريزيها و كشتارها چه مي باشد:
" از جمله اساس بهاء الله ترك تعصب وطني و تعصب مذهبي و تعصب جنسي و تعصب سياسي است زيرا عالم بشر به مرض تعصب مبتلا شده و اين مرض مزمن است كه سبب هلاك است. جميع اختلافات و جنگها و نزاع ها و خونريزيها سببش اين تعصب است. هر جنگي كه مي بينيد يا منبعث از تعصب ديني است يا منبعث از تعصب وطني يا تعصب سياسيست و تا اين تعصبات موجود ، عالم انساني آسايش نيابد." ( 2 )
تا زماني كه انسانها مقر و معترف به اين نشوند كه اساس اديان الهي و تعاليم انبياي رحماني ، يكي است و آن عبارت از محبت ، صلح و دوستي مي باشد نمي توان انتظار داشت كه اين خونريزيها پايان پذيرد. هر ديانت و آئيني پيروانش را به دوستي و عشق به همنوعانش دعوت مي كند و از دشمني و قتل پرهيز مي دارد. اما برتري جويي و تنها خود را داراي حق دانستن صاحبان اديان و ممالك است كه نمي گذارد اين پيام راستين مجري گردد همين برتري جويي دينيست كه منشاء تعصبات و اختلافات مذهبي شده و نتيجه آن نيز كشتاري است كه اين چند روزه شاهد آنيم. مردم مسلمان غزه هنوز در زير آتش بمبارانهاي اسرائيليان هستند چند روز پيش از اين بيش از 50 نفر از شيعيان هنگام زيارت مراقد ائمه اطهار در كاظمين طي يك بمبگذاري انتحاري ، مظلومانه كشته شدند. هر روز خبر بازداشت و افزايش فشار بر بهائيان ايران از خبرگذاريها پخش مي شود. آيا سوزاندن آقاي محمدحسين معصومي و همسرش شكرنساء معصومي در روستاي نوك بيرجند علتي جز تعصب مذهبي دارد؟ از كوه پرت كردن جواني بهايي به نام پيام سبحاني در سيستان بلوچستان يا اعدام آقاي عنايت الله اشراقي به همراه همسر و دخترش در شيراز آيا دليلي جز تعصب مذهبي مي توان براي آنها برشمرد؟
اما آنچه حائز توجه است اينستكه سازمانهاي حقوق بشري و بسياري از كشورها نسبت به اين اعمال غير بشري واكنش نشان مي دهند . اعتراضات مسلمانان جهان يا كشورهاي اسلامي مانند ايران موجب شده تا بسياري از شخصيتها يا سازمانهاي جهاني ، رفتار اسرائيل را در غزه مورد نكوهش و تقبيح قرار دهند و در صدد راهي براي ايجاد صلح در منطقه ميباشند از جمله اين اشخاص ميتوان به بان كي مون دبيركل سازمان ملل متحد يا وزير امور خارجه بريتانيا و يا ساركوزي رئيس جمهور كشور فرانسه اشاره كرد كه همگي نسبت به حمله اسرائيل به غزه عكس العمل نشان داده اند و بدنبال راههايي براي آتش بس در منطقه هستند ( البته قطعنامه جديد شوراي امنيت سازمان ملل متحد را كه خواستار توقف حمله اسرائيل به غزه و آتش بس سريع شده را نيز نبايد فراموش كرد ) . و يا شاهد آنيم كه جامعه بين المللي بهايي نيز از جوامع و شخصيتهاي جهاني همواره خواسته اند كه از حكومت ايران بخواهند از آزار و فشار بر بهاييان در ايران دست بردارد و حقوق اوليه شهروندي ايشان مانند حق تحصيل يا كار را كه در ايران از آن محرومند را به ايشان بازدهند تا بهاييان هم بتوانند در كنار ساير هموطنانشان به سازندگي و خدمت به ايران بپردازند .در خاتمه دعا يا مناجاتي كه توسط حضرت عبدالبها در هنگامه جنگ جهاني اول نازل شده را زيب اين اوراق ميكنم ، به اميد صلح و دوستي پايدار بين همه ابنا بشر :
" هوالله
ای خداوند مهربان، به فریاد بیچارگان برس.ای پاک یزدان، بر این اطفال یتیم رحم فرما.ای خداوند بی نیاز، این سیل شدید را قطع کن.ای خالق جهانیان،این آتش افروخته را خاموش کن.ای دادرس،به فریاد یتیمان برس.ای داور حقیقی،مادران جگر خون را تسلی ده.ای رحمان رحیم،بر چشم گریان و دل سوزان پدران رحم نما.این طوفان را ساکت کن و این جنگ جهان گیر را به صلح و آشتی مبدل گردان.توئی بینا و شنوا. ع ع "

1- از بيانات حضرت بهاء الله
2- از بيانات حضرت عبدالبهاء ( قسمت اول خطابات مباركه )