ساخت فیلمی از منا محمود نژاد که در 18 سالگی به دار آویخته شد

  بتازگی جک لنز کارگردان مطرح سینمائی دهه اخیر در تدارک ساخت فیلمی از منا محمودنژاد است .

منا محمودنژاد نوجوان با شهامت بهائی که در سنّ 17 سالگی در اول آبان سال 1361 در شیراز به همراه دهها بهائی دیگر از جمله پدر و بعد ها ، مادر خود، دستگیر شده  و پس از 8 ماه تحمل حبس در بازداشتگاه مخوف سپاه و زندان عادل آباد ، با روحیه ای حیرت انگیز به دار اویخته شد، مو ضوع اصلی این فیلم است .

او با آنکه جوانترین فرد در میان زندانیان بهائی شیراز بود با شجاعتی بی نظیر از  باورها و آرمانهای خود تا پای جان دفاع کرد و با آنکه میتوانست با انکار اعتقادات خود، و تسلیم شدن به خواسته های حاکم شرع از صحنه های هولناک مرگ نجات یافته و آزاد شود ، راه جانبازی در طریق محبوب خود را ،که همانا وحدت نوع انسان در کره خاکیست ، بر چنین آزادی ترجیح داد و طناب دار را بوسید و عاشقانه بسوی  محبوب خود پرواز کرد.

 شهادت منا و 9 تن دیگر ازدختران و زنان و 6 تن دیگر از  مردان بهائی که پدراو نیز در میان آنان بود در26 و 28 خرداد ماه سال 1362 تأثیری عمیق بر افکار جهانیان گذاشت و شجاعت و استقامت او و یارانش ، تحسین همگان را برانگیخت.

جک لنز در فیلم خود این آرمانها را به  سینما میبرد تا از طریق این پردۀ جادوئی ، داستانی حماسی و واقعی را  از قهرمانان عصر ما برای نسل جدید باز گو کند .او در این فیلم از هنرمندان ایرانی چون شهره آقا داشلو  و نازنین افشین جم  کمک میگیرد.برای اطلاعات بیشتر به آدرس زیر مراجعه کنید.

http://www.payvand.com/news/08/jul/1180.html