بیانیه جامعه جهانی بهائی در پاسخ به بیانیه روشنفکران ایرانی

27 بهمن 1387
15 فوریه 2009

روشن فکران، فرهیختگان، صاحبان علم و قلم، ارباب جراید، فعّالان و هنرمندان ایرانی در سراسر گیتی

دوستان عزیز و محترم،

اخیرا جمعی از شما مروجان عدل و انصاف، حامیان آزاد اندیشی و دوستداران پیش رفت و ترقی در نامه ای سرگشاده نارضایتی و خشم خود را نسبت به بی عدالتی های وارده بر ایرانیان بهائی ابراز کرده پشتیبانی خود را برای احقاق حقوق هر ایرانی به به گوش خاص و عام رسانده اید. این اقدام خردمندانه و روشن بینانه، نمایان گر روان پاک و اندیشه تابناک شما و یادآور پیش گامی نیاکان شما در دفاع از حقوق انسان در جهان باستان است. مطمئن هستیم که بسیاری از شهروندان روشن فکر و شریف ساکن ایران نیز در ابراز این احساسات متعالی با شما هم راه و مایل به اظهار علنی منویات قلبی خود هستند.

همان طور که مطلع هستید با تصویب و حمایت برخی از رهبران دینی و دولتی ایران در طی 165 سال گذشته فعالیت های منظم و بدون وقفه ای برای ریشه کن کردن جامعه بهائی آن کشور مجری شده است. این فعالیت ها در حال حاضر نیز با شدتی بیش از پیش ادامه دارد. از آنجایی که بهائیان در چنین موقعیتی قادر به دفاع از حقوق حقه خود از طریق قوانین مملکتی نبوده اند به ناچار به جامعه بین المللی و نیز حمایت و خلوص نیت خیر اندیشان و روشن فکران شجاع متوسل بوده و هستند. ولی یکی از سیاست های اساسی اتخاذ شده علیه شان این بوده است که با ایجاد جو فکری و اجتماعی مخصوص، نفوس منصف و مطلعی را که همیشه مایل بوده اند به اعانت بهائیان در آن سامان بر خیزند به هراس انداخته از این امر باز دارند. انتشار نامه سرگشاده شما گامی ارزنده در جهت از بین بردن این جو و پیش آهنگی امید بخش در راه اعلان بی زاری ایرانیان از تعصب و بیگانگی و پشتیبانی از وحدت و یگانگی است و هم چنین راهگشا و مشوق دیگران برای اقداماتی مشابه خواهد بود.

این منویات قلبی شما بزرگواران در این ایام که 7 نفر رهبران جامعه بهائی ایران مورد اتهاماتی بی اساس و ناروا قرار گرفته اند موجب دل گرمی ما و مرهمی بر قول محزون هم وطنان بهائی شما است. از طرف بهائیان ایران و دیگر بهائیان جهان مراتب قدردانی وسپاس عمیق خود را برای این اقدام تاریخی تقدیم می داریم. آرزوی بهائیان ایرانی آن است که بتوانند و دوش به دوش دیگر هم وطنان خود در راه ترقی و تعالی ایران و کسب جایگاهی محترم و شکوه مند برای این سرزمین باستانی در بین ملل عالم، کوشا باشند.

با تقدیم احترام، بانی دوگال
نماینده ارشد جامعه جهانی بهائی - نیویورک

دان لود بیانیه جامعه بین المللی بهائی
دان لود بیانیه روشنفکران ایرانی