امتحانات در امتحانات

دانش آموزان تازنین
درودها و شادباش های «ورقا» تقدیم شما باد.
خسته نباشید از درس خواندنها از امتحانات ... مرحبا بر شما، البته هنوز در مقطع دبیرستان امتحانات تمام نشده، امیدوارم بخوبی و در حد توان خود این مرحله را طی کنید و آماده استفاده از تعطیلات یک تابستان زیبا باشید.
وجود دشواریها و فراهم نبودن جوّی آرام و سالم که از لوازم برگزاری امتحانات نهائی است ، دستگیری یاران با وفای ایران تهدیدها، تحقیرها و بد رفتاریها و... خیلی آسیبهای دیگر هیچ یک نتوانست شما را از شوق درس خواندن و کسب مهارت برای خدمت به ایران عزیز منع نماید.واقعاً که استقامت و تلاش شما شایسته تحسین است .
آفرین صد آفرین.
این روزها ما تلاش بیشتری برای غنی کردن مطالب سایت و ارتباط با شما خواهیم کرد. از شما و خانوادهای گرامیتان و از همه ایرانیان عزیز دعوت میکنیم که نظرات و نوشته ها و اسناد و عکسها و اتفاقاتی را که برای انان میافتد برای ورقا پست کنند. تا از انهابه بهترین شکل ممکن استفاده شود .
بزودی نامه های چند تن از دانش آموزان عزیز را که برای « ورقا» فرستاده اند در سایت میگذاریم تا سبب بیداری و اقدامات مؤثری گردد که به بد رفتاری ها و خشونت ها، با دانش آموزان معصوم بهائی خاتمه دهد . همچنین از مدافعان حقوق بشر و آنان که فرا تر از مرزها قلوبشان برای رفع هر گونه تبعیض می تپددعوت میکنیم به ما بپیوندند تا این جور و جفا به صلح و صفا مبدل گردد.
دانش اموزان محبوب مبادا آزرده شوید مبادا نگرانی بدل راه دهید به یزدان پاک توکل کنید این راه و رسم تاریخ است ، هرچند چهره کنونی اش اندکی تاریک است اما فروغ روشنی بخش آن با وفاداری شما از لا به لای فضای مه گرفته پیداست و میتوان جلوه های اولیه آنرا هچون برق ستارگان درخشان مشاهده نمود.
اگر به تاریخ این جامعه مظلوم گذری کنیم می بینیم که این دشواریها همیشه وجود داشته و موضوع تازه ای نیست و می بینیم که در همه این موارد چکونه جمال مبارک ما را حفظ فرموده و نجات داده اند.و در نهایت بهترین نتیجه برای ما از همین دشواریها و بلایا حاصل شده است .حضرت عبدالبهاء فرمودند: « از غرائب وقوعات این است که اعظم وسیله صون و حمایت این حقیقت نورانیّت ، هجوم اعداست و آلام و محن بی انتها »
حضرت ولی محبوب امرالله به ما یاد داده اند که چگونه در هنگام بلایا و سختی از خود دفاع کنیم ، چگونه تظلم کنیم و چگونه به مراجع حقوقی مراجعه نمائیم و چگونه با اولیای امور مرتبط بمانیم و چگونه صابر و شاکر باشیم.
تجربه جامعه جهانی بهائی برای همه کسانی که در قیود اسارت و آزار قرار داشته و قربانی خشونت اند تجربه ای گرانبهاست ، که از ماندگاری و پیشرفت نسلی سخن میگوید که زیر بار شگفت انگیزترین کشتارهای تاریخ ایران قرار گرفت ،اما سبز شد و دوباره روئید و سر بر افراخت .بدون تردید مظلومیت ، عدم توسل به خشونت و عدم مقابله به مثل ،از اموزه های مربیان اسمانی بهائی بود که در این راه نقش اساسی و مهمی را ایفا میکرد.و این همان راهیست که امروزه وجدانهای بیدار بسیاری از مردمان جهان برای رهائی از ستم،از میان صد ها راه دیگر برگزیده اند.
از زمانی که حضرت بهاءالله شمشیرهای حزب بابی را به قلاف راجع فرمود از همان لحظه راه آزادگی و نجات راه « مظلومیت » تعیین شد و خشونت توجیه و تأثیر خود رابرای همیشه از دست داد . از همان لحظه ای که فرمودند :« امروز جنبش در آرام پدیدار» روح جنگ وخشونت برای همیشه شکست خورد و بی اثر و بی نتیجه ماند.
اگر در زمستان برف سنگین بروی شاخه ها و ریشه های در ختان تنومند نبارد! در فصل بهار میوه های آبدار و برگهای خوش نگار نخواهد داد . و بلبلان بروی آن درخت نخواهند نشست ،و پرندگان لانه و آشیانه نخواهند ساخت.

سبز باشید
ورقا