گزارشات

دستور وزارت آموزش و پرورش برای شناسایی دانش آموزان بهایی

خبرگزاری هرانا – وزارت آموزش و پرورش ایران طی یک بخشنامه به ادارات کل آموزش و پرورش کشور خواهان شناسایی و معرفی دانش آموزان بهایی به حراست این وزارت خانه شده است. بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، در یک نمونه از این اقدامات اداره کل آموزش و پرورش شهرستانهای تهران در نامه به مدارس شهرستان های تهران خواهان اجرای این بخشنامه شده است.

گزارش اختصاصی انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در ايران؛

گزارش اختصاصی انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در ایران؛ نقض حقوق پیروان آیین بهائیت در ایران

 

یک هفته با حقوق بشر ؛ گزارش هفتگی انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در ایران

گزارش هفتگی «انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر درا یران»

نقض حقوق پیروان آئین بهائیت در ایران

حقوق شهروندی پیروان آئین بهائیت ، همانند سایر دگراندیشان فکری – عقیدتی در ایران بشدت توسط دستگاه حاکمه نقض میشود ؛ خصوصاً در سالهای اخیر فشارها بر پیروان این آئین اعتقادی تا بدانجا افزایش یافته که در موارد عدیده با تفتیش محل کسب و منزل ، یورش نیروهای امنیتی به منازل مسکونی ، تفتیش زندگی خصوصی و گردش مالی ، حملات و فشارهای سازمان یافته ، آزار و اذیت ، اعمال فشار بر خانواده ها و وابستگان ، احضار ، تبعید ، بازجویی ، بازداشت و حبس تعزیری ، احکام اخراج و محرومیت از تحصیل برای دانش آموزان و دانشجویان و کارکنان بهایی ، پلمب و آتش زدن تعمدی و سازمان یافته محل کسب ،ممانعت از تدفین مردگان در شهرهای مختلف ایران، همراه بوده است.