طرح عفاف و حجاب وارد كتاب‌هاي درسي مي‌شود

جزئيات طرح عفاف و حجاب وارد كتاب‌هاي درسي مي‌شود

ايلنا: معاون وزير و رئيس سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي با تاكيد بر اينكه اعتقاد داريم كه هر كاري بايد در آموزش‌وپرورش شروع شود تا اقدامي ريشه‌اي صورت گيرد گفت: اموزش و پرورش يكي از سازمان‌هاي عضو شوراي اجتماعي وزارت كشور است كه براين اساس معتقديم كه طرح عفاف و حجاب بايد وارد كتب درسي شود. بهرام محمديان معاون وزير و رئيس سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا، با اشاره به اينكه جزئيات طرح عفاف و حجاب به آموزش و پرورش كه خود عضوي از شوراي اجتماعي وزارت كشور است، ابلاغ شده است، گفت: اينكه هر كاري بايد در آموزش و پرورش شروع شود امري درست است و اعتقاد داريم كه بر اين اساس كارها به صورت ريشه‌اي اجرا مي‌شود اما آموزش و پرورش نبايد جبران‌كننده كم‌كاري‌هاي ديگر سازمان‌ها باشد.

وي با تاكيد بر اينكه طرح عفاف و حجاب وارد كتاب‌هاي درسي مي‌شود، گفت: اين اقدام باعث ترويج ريشه‌اي فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه مي‌شود و اميدواريم نهادهاي ديگر نيز به وظايف خود در اين زمينه عمل كنند و همه وظايف را بر دوش آموزش و پرورش نگذارند.

http://www.peykeiran.com/Content.aspx?ID=16142