تبریک نوروز باستانی ورقا

،دانش آموزان و چراغ های امید ایران زمین عیدتان مبارک، نوروزتان فرخنده باد، در سال جدید ورقا برای شما هدایای نوروزی و یک پیام مخصوص دارد، اما مدت کوتاهی است که از قبل عید، سایت کمی دچار مشکل فنی در قرار دادن مطالب شده و مشکلات اینترنتی هم بر آن اضافه شده است و همچنین آرایش نگارش فارسی نیز با اخلال مواجه گشته . بزودی مشکلات را حل خواهیم کرد وبا شما از سالی که گذشت و سالی که در پیش رو داریم گفتگو و تبادل اخبار میکنیم. مخصوصاً که امسال ورقا دوساله میشود و میخواهد تولدش را در بحرانها و فراز و نشیبها و امید ها و پیروزی ها، جشن بگیرد. در اولین فرصتی که مشکلات سایت حل شد ورقا شما را به جشن تولد دو سالگی خود دعوت میکند. به امید پیروزی ها -ورقا همیشه با شماست