اتّحاد ادیان در دعا برای زندانیان بهائی ایران

نگارش یافته توسط دبیر
۰۸ مهر ۱۳۸۷
Bahá’í News UK

The latest news from the UK Bahá’í community
25 September
Religions unite to pray for Iran’s Bahá’í prisoners

اتّحاد ادیان در دعا برای زندانیان بهائی ایران

در حمایت از هفت تن از مدیران جامعهء بهائی که در ایران در زندان به سر می‌برند، در ادینبورو، دعای تمام روز برگزار گردید.
شش تن عضو شورای بین‌الادیان اسکاتلند از آیین‌های سیک، بهائی، هندو، بودایی، و نیز کلیسای اسکاتلند و سپاه رستگاری[1]، در این جلسه که در حظیرةالقدس بهائیان واقع در خیابان آلبانی ادینبورو برگزار شد، شرکت جستند. دکتر فینلی مک‌دانلد، رئیس سابق مجمع عمومی کلیسای اسکاتلند، نیز به این مراسم اِحیا پیوست. پیام‌های دیگری در حمایت از این جلسه از کاردینال کیت اوبراین، رئیس کلیسای اسکاتلند و هاخام نانسی موریس، اوّلین هاخام زن در اسکاتلند دریافت گردید.
در طیّ این اجتماع، هر یک از نمایندگان از کتب و آثار آیین خود، بسیاری به زبان اصلی، ادعیه را تلاوت کردند.نمایندهء هندو دعایی را نیز برای بهائیان ایران خواند. آقای آلان فورسیت، نمایندهء شورای بهائی اسکاتلند اظهار داشت، "احساس نیرومند عواطف و وحدت این نفوس با بهائیان برقرار بود." بیانی چندرسانه‌ای این رویداد یک‌روزه را آغاز کرد و سابقهء وضعیت فعلی و تاریخ طولانی اذیت و آزاری را که اعضاء جامعهء بهائی در ایران متحمّل شده‌اند توضیح داد. سپس این مراسم احیاء با پیوستن سایر دوستان از جوامع مذهبی اسکاتلند تا بعدازظهر و سپس تا شامگاه ادامه یافت.
آقای فورسیت گفت، "حمایت صادقانه و صمیمانه‌ای که جمیع آیین‌ها در اسکاتلند نسبت به هم‌دینان ما در ایران نشان دادند، هم‌دینانی که به علّت اعتقاداتشان مورد بدرفتاری قرار گرفته‌اند، بسیار موجب دلگرمی و تشویق ما گردید. این حمایت به ما اطمینان داد که جامعهء جهانی اینگونه موارد نقض فاحش حقوق بشر را دیگر تحمّل نمی‌کند.

-------------------------------------------------------------------------------

[1] سپاه رستگاری یا Salvation Army سازمان بین‌المللی انجیلی و خیریه است که در سال 1865 توسّط ویلیام بوت William Booth به عنوان جامعهء احیاء لندن تأسیس گردید و در سال 1878 تغییر نام داد و اینک سازمانی مذهبی است که در میان فقرا فعّالیت دارد و به ترویج آیین مسیحی مشغول است - م