مشهورترین نوابغ ایرانی در دنیا

ایرانیان همه جا عزیزند اگر در وطن قدر انان را نمیدانند اما آنان در هر کجا که هستند به بشریت خدمت میکنند وهمیشه میدرخشند. امیدواریم نسل شکسته بال کنونی که در معرض تیر جفاست پر پرواز بدست آرد و سهم خود را بگیرد تا این شاخه گلها به گلستانی بزگ تبدیل شود. ما به همت عالی جوانان ایران افتخار میکنیم.
دانلود