مشروح دادگاه شهید مجید، زنده یاد جاوید، جناب سهراب حبیبی