روش پيشنهادى بهائیان به کمیسیون سازمان ملل

Untitled 1

روش پيشنهادى بهائیان به کمیسیون سازمان ملل براى مشورت و تصميم گيرى

سازمان ملل، ٢٧ بهمن ١٣٨٨ (۱۶ فوریه ٢٠١٠) (سرویس خبری جامعۀ جهانی بهائی)- بر اساس يک بیانیۀ جدید جامعۀ بهائی، «در شرايط كنونى انتقال به یک نظم نوين اجتماعی» روشى تازه در مشاوره و تصميم گيرى ميان ملت هائى با فرهنگ هاى مختلف به اتحاد آنها كمک خواهد كرد.

این بیانیه برای ۴۸ امین 'کمیسیون سازمان ملل برای توسعۀ اجتماعی'، که در ۱۲ فوریه به کار خود پایان داد، تهیه شده است. کمیسیون مزبور مسئول اصلى پیگیری مصوبات 'اجلاس سران جهان برای توسعۀ اجتماعی' است که در سال ۱۹۹۵ در کپنهاگ برگزار شد. در آن اجلاس ره...