خواننده «معلم و دانش آموز بهائی » داریوش نیست

دانش آموزان و بینندگان عزیز سایت ورقا

لطفاً این اشتباه را هر کس و در هر کجا که مرتکب شده فورا اصلاح کند. آهنگی در رابطه با رفتار معلمی با شاگرد بهائیش(معلم و دانش آموز بهائی) با صدایی شبیه داریوش پخش شده( و در این سایت هم قرار گرفته است)

خواننده این آهنگ شخص دیگریست وبااحترام به هنر آقای داریوش ایشان به هیچ وجه نقشی در خواندن شعر و یا ساختن این آهنگ و اجرا آن ندارند لطفآ این موضوع را به دوستانی که این آهنگ را به نام داریوش میفرستند تذکر بفرمایید.

با سپاس ورقا