بيانيه1340 تن از فعالان مدني و سياسي در محكوميت فضا سازي‌هاي رسانه‌اي محافل تماميت‌خواه، عليه شيرين

1340تن از فعالان مدني و سياسي در محكوميت فضا سازي‌هاي رسانه‌اي محافل تماميت‌خواه، عليه شيرين عبادي بیانیه ای صادر کردند
ماه‌های اخیر همزمان با پیدایش بحران‌های حاد در حوزه‌ي سیاست خارجی و بروز مشکلات عمیق اجتماعی و تنگناها و فشارهاي اقتصادی که به دلیل عملکرد ناصواب و غير قانوني رييس و اعضاي دولت نهم دامنگیر جامعه و ملت ایران شده فشار بر فعالین حقوق بشر نیز به نحو فزاینده‌ای گسترش یافته است.
در همین زمينه شاهد آن هستيم كه اخيراً خانم شیرین عبادی - رییس کانون مدافعان حقوق بشر، برنده‌ی جایزه‌ی صلح نوبل و بنيان‌گذار شوراي ملي صلح - به عنوان يكي از برجسته‌ترین فعالان حقوق بشر در داخل کشور آماج این فشارها و حملات قرار گرفته است. رسانه‌های همسو با دولت به‌ويژه روزنامه‌های کیهان و خبرگزاری دولتی ایرنا به رغم برخورداري از بودجه‌ی ملي با عملکرد ضد ملی و غير قانوني خود در خدمت منافع یک جناح خاص به دروغ پراکنی‌هاي معناداري كه جهت دهنده فضايي برعلیه خانم عبادی است روی آورده‌اند. در این میان آنچه مایه‌ی تاسف بيش‌تر است ورود علنی و غيرقابل چشم پوشی خبرگزاری رسمی دولت جمهوری اسلامی(ایرنا) به این صحنه است به نحوی که با طرح اخبار كاملا كذب، شدیدترین حملات تخریبی علیه ايشان از سوی این سازمان وابسته به دولت صورت گرفته است.

نكته‌ي قابل توجه آن‌كه به رغم دستور شخص رييس جمهور به نيروي انتظامي مبني بر حفاظت از جان ايشان كه در پي خطرات امنيتي و تهديدات افراد و گروه‌هاي ناشناس صادر شده است، ايراد چنين اتهاماتي از سوي خبرگزاري رسمي دولت، از تناقض آشكار و عدم هماهنگي در اركان تصميم‌ساز جريان تماميت‌خواه و حزب پادگاني حاكم بر دولت حكايت دارد و استمرار آن بي‌ترديد به افزايش ناامني‌ها و تحميل هزينه‌هاي مادي و معنوي فعالان حوزه‌ي حقوق بشر مي‌انجامد.
بنابر‌اين به عنوان جمعي از فعالان مدني و سياسي، يادآور مي‌شويم كه به موجب اصول 20، 22 و 23 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و همچنين ماده‌ي 3 اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر كه دولت ايران به آن پيوسته است، حق برخورداري از امنيت قضايي و سياسي و حفظ حيثيت، جان و ساير حقوق انساني آحاد ملت- مانند آزادي عقيده و بيان- از جمله تعهدات داخلي و بين‌المللي نظام جمهوري اسلامي ايران محسوب مي‌شود. از اين رو ما به ‌طور قاطع خواهان عملكرد نهادهاي دولتي بر اساس وظايف قانوني ياد شده در پايان بخشيدن به تهديدات، جوسازي‌ها و دروغ‌پردازي‌ها عليه تمامي فعالان مدني و سياسي و به‌ويژه سركار خانم شيرين عبادي، در رسانه‌هاي عمومي هستيم.


آبتين ميترا / آبچر سعيد / آجوداني مصطفي / آجوداني نيما / آدينه‌وند احمد/ آذرشب وحيد/ آذري گيتا/ آذري هژار/ آراد نفيسه/ آراسته رويا/ آرشيان اشكان/ آرمان‌فرد احمد/ آرمند فخرالدين/ آريان‌فر مرضيه/ آزاد ويكتوريا/ آزاده ياسر/ آزادي عليرضا/ آزادي محمد/ آژيري روزا/ آشور محمد/ آقا‌اسدي زهره/ آقاسي فريدون / آقايي سامر / آقايي سعيد / آقايي عبدالله / آقايي عماد / آقايي وحيد / آقايي‌پور فرزانه/ آل‌آقا سعيد / آل‌بويه پروانه / آل‌داوود شهرزاد / آمره علي / آموزگار علي / آيين‌دار پريسا / آيين‌دار جمشيد / ابراهيمي علي / ابراهيمي محسن/ ابراهيمي مصطفي / ابراهيمي‌مهرزاد مهدي / ابوترابي ابوتراب/ ابوذري عباس/ ابوطالبي پيام / ابونصر سحر / اجاقي علي / اجاقي علي/ احتسابيان نگين/ احتشامي منوچهر / احتظاضي هادي / حراري حميد/ احساني محمد / احمدايي آتسا / احمد‌پور نشميل/ احمدزاده طاهر / احمدي امويي بهمن / احمدي حسن / احمدي زنيار / احمدي عاطفه / احمدي علي / احمدي گيتا/ احمدي محسن / احمدي محمدمهدي / احمدي مهدي / احمديان امين / احمديان محمود / احمدي‌خراساني نوشين / احمدي‌نيا محمدرضا / اختري فريبا / اختري فريبا / اخلاقي توحيد / اخلاقي مصطفي / اخوان رزينا / اخوان عسل / اخوان‌اقدم طيبه / اردبيلي سجاد / اردكاني صديق / اردلان پروين / اردلان مه‌لقا / ارزني زهرا / ارفع‌زاده بامداد / ارك حسن / ازرحيمي آرنوش / استادزاده مصطفي / اسحاقي امير / اسدالهي محسن / اسدالهي نادر / اسدبيگي محمدكريم / اسدپور زهره / اسدي محمد / اسدي مريم / اسدي مهدي / اسدي ميلاد / اسدي ميلاد / اسدي‌پور سعيده / اسدي‌زيدآبادي حسن / اسفندياري محمد / اسفندياري محمدصادق / اسكندري صادق / اسكويي نازي / اسماعيل‌بيگي بهرام / اسماعيلي رشيد / اسماعيلي رشيد / اسماعيلي سيدكوهزاد / اسمعيلي وحيد / اسمي‌زاده سارا / اشجاري ناصر / اشقاق مرتضي / اشكياني ناصر / اعجازي ابراهيم / اعرابي حسين / اعرابي فرهاد / اعظمي مقصود / افتخار محمدامين / افتخار‌اردبيلي حسن / افتخاري‌راد اميرهوشنگ / افجه‌اي احمد / افراسيابي ناهيد / افراشته محمد / افسر روحي / افشار فرشيد / افشار مريم / افشاركهن علي‌اصغر / افشاري علي‌رضا / افشاريان احسان / افلاكي ساچلي / اقبال آرتيكاس / اقتداري جلال / اقتنايي امير / اقليمي هادي / اكبرزادگان علرضا / اكبرزاده اعظم / اكبرزاده زهرا / اكبرزاده محمد‌تقي / اكبري جمشيد / اكبري سيف‌الله / اكبريان سعدي / اكرمي علي / العلي هادي / الماسي مسعود / الهامي عبدالمجيد / اماني‌فر فايزه / امجد زارا / اميدوار اصغر / اميديان وجيهه / اميرابراهيمي فرهاد / اميرانتظام عباس / اميري آزاده / اميري رويا / اميري هنامه سعيد / اميريان مهدي / امين زهره / امين‌زاده مهدي / اميني آسيه / اميني حسن / اميني ستار / اميني سيامك / اميني علي / اميني كاك‌حسن / اميني لادن / اميني محمد / اميني‌زاده مهدي / انتصاري شهلا / انصاري الناز / ايراجي اميرحسين / ايران‌شاهي حامد / ايرانشاهي حامد / ايران‌مهر اميد / ايراني ابوالقاسم / ايرجي اميرحسين / ايزدي حسن / ايوبي ايمان / بازرگان ابوالفضل / بازرگان عبدالعلي / بازرگان فتانه / بازرگان فرشته / بازرگان محمدنويد / بازرگان ملكه / بازرگاني كماالدين / بازرگاني‌گيلاني كماالدين / باستاني مجتبي / باطولي مختار /

باقرازده احسان / باقرزاده ايرج / باقري ايران / باقري خسرو / باقري شهرزاد / باقري علي / باقري وحيد / باقي عمادالدين / باوند داوودهرميداس / بايزيدي شيرزاد / بجنوردي احسان / بختيار نژاد پروين / بختياري حجت / بختياري‌زاده فرخنده / بخشي‌پور عباس / بدويي بهروز / بديع‌زادگان اكبر / بديعي مرتضي / بذرافكن فرهاد / بذرپور محمد / براتي خليل / براتي شريف / براتي عدنان / براتي مهران / براتيان ايمان / براتيان پوريا / برازش آرمين / بربر مسعود / برزگر راحله / برزگر محسن / برزنجه محمد / برهاني رحمت‌الله / برومند اديب / برومند بهروز / برومند جهان‌شاه / بريماني مقداد / بزرگ مهرداد / بستام هديه / بسته‌نگار راضيه / بسته‌نگار محمد / بسته‌نگار مرضيه / بسته‌نگار مهدي / بشيري ژيلا / بنايي پدرام / بنكدار تيرداد / بني‌اسدي محمدحسين / بني‌حسن احمدعلي / بني‌يعقوب ژيلا / بهادران مريم / بهادري نسترن / بهارمست اسفنديار / بهاور عماد / به‌آور حسين / بهبهاني سيمين / بهبهاني ناصر / بهرامي بابك / بهرامي جلال / بهرامي نجات / بهركاظمي مرتضي / بهزادي محمد / بهشتي جواد / بهشتي حميد / بهشتي محمدباقر / بهفروزي محمد / بهكيش منصوره / به‌گو گلناز / بهمنش رحمان / بهنود مسعود / بهنيا احمد / بهنيا حميد / بيات مجتبي / بيات هوشنگ / بيات‌زاده منصور / بي‌آزار حميد / بيشتاب رضا / بيشتاب زهرا / بيطرف صفا / بيگي‌زاده اميد / پارسا سعدي / پارسا فريد / پارسي مطهره / پاشايي مجيد / پاك‌روان ناصر / پاكزاد بابك / پاكنهاد پيمان / پدرام مسعود / پرتولي عادل / پژوم يوسف / پشمي عباس / پلاسچي هژير / پوراظهري عباس / پورحيدر سعدي / پوررضا حسين / پورفاضل گيتي / پولادي مهري / پويان رضا / پيرزادنيا جعفر / پيري فيض‌الله / پيش‌بين محمود / پيغمبرزاده زينب / پيغمبر‌زاده فاطمه پيمان حبيب‌الله / پيمان مجيد / تابعي محمدامين / تاجدار مهران / تاجديني عباس / تاجيك عبدالرضا / تحويلداري پويان / ترك‌زاده منيژه / تركمان مهدي / تقديري محمد / تقي‌پور علي / تقي‌نيا طلعت / تنكابني زهره / تنها مصطفي / تنها نسيم / توان‌گر مسعود / تواني خالق / توسلي غلام‌عباس / توسلي محمد / توسلي محمدرضا / توسلي ناهيد / توفيقي محمدعلي / توكلي خالد / توكلي لادن / توكلي نيره / تولايي مجيد / جابري مجيد / جادران الهه / جام‌برسنگ مهران / جاويدان جاويد / جبارزادگان حميده / جبارزادگان فرخنده / جباري عليرضا / جدكاره عبدالرحيم / جزايري شهين / جعفرزاده افشين / جعفرزاده رضي / جعفري فريبا / جعفري فريبا / جعفري مهين / جعفري مينا / جعفري ناهيد / جعفري نوشين / جعفريان رضا / جلالي پروين / جلالي يعقوب / جلالي‌زاده جلال / جلايي آزاده / جليلي بيتا / جليليان ندا / جليليان يزدان / جمال‌وند مهدي / جمالي علي / جمشيدي ايرج / جمشيدي ستاره / جمشيدي نصرالله / جنتي كوروش / جهاني مجتبي / جواهري جلوه / جيره‌بندي روح‌الله / چاره‌دان اسماعيل / چالاك فرانك / چاوشيان مهدي / چترچي‌ماندانا / چرونده اقدس / حاتم سياوش / حاتمي عيسي‌خان / حاج‌قاسمعلي اسماعيل / حاج‌قاسمعلي علي / حاجي رضا / حاجي فاطمه / حاجي محمد / حاجي منيره / حاجي‌بابايي مجيد / حافظي بهمن / حافظي نزهت / حاكم‌زاده جعفر / حايري حسين / حبيبي غلام / حبيبي محترم / حبيبي مريم / حبيبي مژده / حجازي طه / حجتي جلال / حجي محمد / حديثي حميد / حديثي علي / حسامي حميد / حسامي علي / حسن‌لو آيدين / حسن‌نيا آرش / حسني سهراب / حسني سيدحسن / حسين‌پور سعيده / حسين‌خاني مجتبي / حسين‌خواه مريم / حسين‌زاده محبوبه / حسين‌زاده مرتضي / حسين‌زاده مهدي / حسين‌نيا سعيد / حسيني افتخار / حسيني آرزو / حسيني بهروز / حسيني حياس / حسيني سيد مسعود / حسيني سيدحميد / حسيني مسعود / حسيني ميلاد / حشمت‌آزاد الناز / حصاري جواد / حفيظي راضيه / حقاني علي / حقاني مجتبي / حقاني مرضيه / حقاني مهدي / قاني هوشنگ / حق‌پرست عباس / حق‌پرست مسعود / حق‌پناه بهزاد

/ حق‌گو جمشيد / حقيقي رضا / حقيقي ريحانه / حقيقي وحيد / حكيم‌زاده عباس / حكيمي ابوالفضل / حكيمي عبدالكريم / حكيمي مجيد / حكيمي محسن / حمزه مهشيد / حمصي محمدرضا / حميدي حميد / حيات‌غيبي منصور / حيدري سبحان / حيدري محمد / حيدري مهدي / حيدريان فخرالدين / حيدري‌زاده مقدم / حريري حسين / خائف جعفر / خادم جعفر / خادم حميدرضا / خادمي سمانه / خادمي عليرضا / خاكباز نجمه / خالصي حسين / خاندل آرش / خانزاده‌مرخالي نبي‌الله / خاني فاطمه / خدادادي ابراهيم / خدادادي مهدي / خداوردي هما / خداياري حسين / خدايي سياوش / خديو / خرسند پژمان / خرم امير / خرم‌شاهي فرزاد / خرم‌شاهي فيروزه / خزايي محمدعلي / خسرواني حسين / خسروشاهي آزاده / خسروشاهي حوريه / خسروشاهي طاهره / خسروشاهي علي‌اكبر / خسروشاهي فريده / خسروشاهي ياور / خسروي محسن / خسروي محمدرضا / خسروي مصطفي / خسروي ويدا / خسروي‌مقدم فايزه / خسروي‌مقدم نسيم / خصوري هستي / خطيبي حسين / خطيبي محمد / خلج الياس / خليل‌زاده مقدم منوچهر / خليل‌نژاد فرح / خليلي جاسم / خمسه مجيد / خنجي عبدالله / خندان مجتبي / خوارزمي مهراوه / خوشباف بهروز / خوش‌سيرت سليمي ابراهيم / خوش‌محمدي اسماعيل / خوشنويسان نازنين / خياط‌زاده عليرضا / خيراتي مسعود / خيرانديش هوشنگ / خيرخواه اكرم / خيرخواه گيتي / خيرخواه مريم / داداشي شورانگيز / دادپور صالح / دادخواه محمدعلي / دادستان عليرضا / دادفر محمد / دادمهر رسول / دادي‌زاده محمد / داديزاده محمد / دارابيان شهناز / دارايي‌زاده بهنام / داريوش دارين / داسه حاصل / دانشيان ارغوان / دانشيان محمدمهدي / داوران مسعود / داوري زينب / داوودي علي / داوودي محمدحسن / داوودي‌مهاجر فريبا / دبستاني صديقه / دبيري پرويز / دراوزمي محمد / دربان بهنام / درخشان شقايق / درخشان مجتبي / درودي جمال / درودي فريبا / درويش‌زاده افشين / درويشيان علي‌اشرف / درياباري منصور / دريانورد عبدالعزيز / دزكي بهرام / دشتي سميرا / دعاگو حسن / دلالت هادي / دل‌آسايي محمود / دلبهاري هادي / دلفاني سعادت / دليرثاني اميرخسرو/ دهقان امين / دهقان علي / دهقان محمد / دهقان‌نژاد عباس / دهقانيان فاطمه/ دواچي بهروز / دواني مصيب / دوستي‌دوكشكاني وهاب / دولت‌آبادي شيوا / دينوي ابراهيم / ذبيحي پروين / ذكايي محمد / رئيس‌دانا فريبرز / رئيس‌طوسي رضا / راد ترانه / راستي اسحاق / راستي مهشيد / راضي حسين / راه‌روخ محمد / رباني محمدصادق / ربيع‌زاده بهنام / رجايي عليرضا / رجايي مسعود/ رجاييان محمدجواد / رجبي فاطمه / رحمان‌پور / رحماني آرش / رحماني پرديس/ رحماني تقي / رحماني ياسر / رحمتي سامان /
رحيم غلام‌رضا / رحيم‌پور رضا / رحيمي زهرا / رحيمي سارا / رحيمي عباس / رحيمي نجف / رخشان محمد / رزاقي امير / رزاقي سهراب / رزمي توحيد/ رزمي مجتبي / رستم‌پور ندا/ رستمي صديقه / رستمي فريده / رسولي جعفر / رسولي محمدصادق / رشيدي سميه / رشيدي علي / رشيدي كامبيز / رضاخاني بهمن / رضازاده سحر / رضازاده مسعود / رضايي احد / رضايي اصغر/ رضايي بيوك / رضايي رضا / رضايي علي / رضايي فهيمه / رضايي كاظم / رضايي مرتضي / رضايي مريم / رضايي ميترا / رضوان‌فر محمدامين / رضوانيان محمد / رضوي اشكان / رضوي داوود / رضوي سعيد/ رضوي ناصر / رفيعي توفيق / رفيعي كيوان / رفيعي محمدحسين / رمضان‌زاده فيروزه / رمضانيان احسان/ رمضاني‌يگانه بنفشه/ رنجبر محسن / رنجبر وحيد / رنجبرنيا فيض‌الله / رهنما مهدي / روح محمدجواد/ روحاني مسعود/ روحانيان فرين‌حسين / روستا مصطفي/ روستايي آرش / روستايي فرزانه/ روشن ميترا / رياحي حسين / ريسمانچيان اصغر / ريسمانچيان پرويز / زارع علي / زارع‌پورحيدري رقيه / زارعي رضا / زارعي ساسان / زارعي‌قنواتي اردشير / زالي روح‌الله / زاهدي قوم‌الدين/ زراعت صياد / زراعت‌كار سعيد / زرافشان ناصر / زرافشان هما / زرشكي ماني/ زركشوري منوچهر / زرگر عليرضا / زره‌ساز جمال / زرين علي / زعيم كوروش / زكوي سيدرسول / زماني اكبر/ زماني علي/ زماني محمدابراهيم / زندي فريد /زندي مرتضي / زنديان محمود / زندي‌نيا پرويز/ زنگنه نيكزاد/ زوار محمد/ زيدآبادي احمد / زينعلي شاهين / ساخ سعيد / سادات‌محمدي مجتبي/ ساريخاني عليرضا/ ساعدي صادق/ ساعي احمد
ساعي حاج محمد / ساكت موسي / سالار مهدي/ سالخورده مريم/ سالمي حسين/ سامي محمود / سبحان‌الهي حسين / سبحاني ژينوس / سبحاني هوشنگ/ سپنتا شاهين/ سپهر شعبان / ستاري سهيلا / ستوده نسرين / سجادي ستاره / سجادي سحر/ سجودي سهيل/ سحابي عزت‌الله/ سحابي فريدون / سحابي هاله / سخايي منيره / سرائيان احمدرضا / سرابندي نسيم / سرچمي محمد / سرحدي اميرحسين / سرحدي‌زاده زهرا / سرحدي‌زاده فاطمه/ سرخ‌دوست صالحه/ سري مينا / سعادت آيدا / سعادتيان سياوش / سعيد‌زاده محمود / سعيدي بيوك/ سعيدي خسرو / سعيدي‌پور مهدي/ سفري مسعود / سكاكي حسين / سكاكي كاظم / سلطان‌پور جهانگير/ سلطان‌زاده فاطمه / سلطاني عبدالفتاح /
سلطاني فرزاد / سلطاني فرشاد / سلطاني‌آذر علي‌اشرف/ سلطانيه مرتضي/ سلگي محسن / سليمان‌زاده مهدي / سليماني امير / سليماني محمدجواد / سماك منوچهر/ سمياري مرتضي/ سهامي اميررضا / سهرابي عبدالله / سوري روح‌الله /سوزني حاج‌علي‌قلي / سياسي‌راد علي / سياوشي رضا /سيدآنلو سلمان / سيدآنلو فرانك / سيدرئيسي سيدمحمد / سيدنژاد محمدعلي / سيف خسرو / سيفلو حسين / سيفي فرناز سيما سلمان / شاددل‌بصير محمود / شادفر احترام / شافعي جواد / شاكري ابراهيم / شامخي تقي / شانه‌چي محمد /شاه‌اويسي حسين / شاه‌چراغي داوود / شاه‌حسيني حسين / شاهسون وحيد / شاه‌قاسمي سيدفواد /شاهمرادلو فرهاد / شبان اسماعيل / شبان ندا / شباني محمدحسين/ شجاع امين / شجاع علي / شجاع فهيمه / شجاعي اميد/ / شجاعي علي / شجاعي منصوره / شجاعيان منوچهر / شجاعي‌حمزه احمد / شرف‌الدين جواد / شريعتمداري حسن / شريفي فرج‌الله / شريفيان پورا / شريفيان پوريا / شعباني سوسن / شفيعي مهري / شكاريان بهناز / شكيبي مينا / شمشيري مهدي / شميراني عالمتاج /شميراني گوهر / شهبازي سعيده / شهرويي آرش / شهرياري محسن / شهسواري عباس‌قلي / شهسواري يوسف‌علي / شه‌ناصري احمد / شهوق شايا / شهيدي حسن/ شهيدي روفيا / شيخ امير / شيخ‌لو صابر / شيرافكن آمنه / شيراني ساناز/ / يرخاني قانع / شيردل صادق / شيردل صديقه / شيرمحمدي شهلا / شيرمحمدي ناصر / شيرواني انوشيروان/ شيرواني محمدجواد / شيرين محمود / صابر محمد/ صابر هدي / صابري عطيه / صابري علي / صاحب‌محمدي سعيد / صاحب‌محمدي محمد / صادق‌الحسيني محمد / صادق‌زاده آذرخش / صادقي ارسلان / صادقي اسماعيل / صادقي آرمين / صادقي جعفر / صادقي رامين / صادقي مجيد / صادقي محسن / صادقي محمد / صادقي محمد / صادقي مژگان / صادقي مسعود / صادقيان مويد / صالح يادگار / صالحي احمد / صالحي ادريس / صالحي سيدعلي / صالحي مهوش / صالحي وحيد / صبا معصومه / صحت ليلا / صحرايي رويا / صحفي يوسف /
صدر شادي / صدري سميرا / صدري‌نيا باقر / صديق سهيل / صديقي ايمان / صديقي محمد / صديقي ناديا / صراف مهدي / صفا مهران / صفاخواه مهرنوش/ صفاريان مسعود / صفاهي علي / صفرزايي سامان / صفري بهنام / صفري رضا / صفري مظفر/ صفوي جواد / صفويه اكبر / صفي‌خاني يوسف/ صفيري علي / صلواتي طارق/ صمدي حميدرضا/ صمدي معروف / صميمي سپهر / صميمي كيوان / صنيعي سحر / صيادي محمد / ضرغام نصرت / ضرغامي علي‌اشرف/ ضرغامي فريدون/ ضيايي مجيد / طاعتيان نسرين / طالبنيا نجمه / طالعي علي/ طالقاني اعظم/ طالقاني طاهره/ طاهري سيامك / طاهري فرزانه / طاهري كاظم/ طاهري ناصر / طبرسا تقي / طلوعي مانا / طهماسبي سوسن / طيبات نرگس / طيراني امير /

 ظهوري طاهره / ظهوري‌مهريزي ليلا / عابدزاده هاشم / عابدي كريم / عابدي هما / عابدين ابوالفضل / عابدين خورشيد/ عادل مهدي/ عالي‌نژاد پريسا/ عامري محسن / عبادي محمود / عباس‌زادگان سيدجعفر / عباس‌زاده مهدي / عباس‌زاده مهران / عباس‌قلي‌زاده محبوبه/ عباسي باقر/ عبدالهي جاسم / عبدي سعيد / عبدي علي/ عدل‌گستر صدف/ عرب‌ رضا/ عرب‌شاهي مهدي / عربي محمدرضا / عرفان‌‌طلب عبدالله / عروجي ميثم/ عزت‌زاده حسين / عزيز‌پناه ثريا/ عزيزي‌بني‌طرف يوسف/ عسگرپور مسعود / عسگري ابراهيم/ عسگري سمير/ عسگري سيد/ عسگري علي / عسگري‌زاده راحله/ عسگري‌زاده غزاله / عسگري‌نژاد حميدرضا/ عشايري حسن/ عطوفت رويين/ علايي باقر / علوي اميرحسين /علوي بهروز /علوي حسين / علوي علي/ علي‌اكبري دانيال/ علي‌بابايي مهين/ عليپور محمدحسن / عليجاني رضا/ عليخاني محبوبه/ عليدادياني عماد/ علي‌زاده حسن/ عليزاده عطا/ علي‌شاه شهاب / علينژاد بهروز/ عمراني محمود/ عمويي محمدعلي/ غضنفري اكبر / غضنفري شاهرخ/ غفارزاده محمدحسين / غفاري‌نيا مسعود/ غلامي شهناز/ غلامي محمد/ غنچه‌اي رامين/ غياثي فرزانه / غياثيان روشنك / فاتح پرستو / فارسي سياوش/ فاضلي مصطفي / فاميلي ايران‌دخت/ فاميلي نسرين / فاني حميد / فاني رضا/ فاني‌زاده پروانه / فايض‌پور علي / فتاح‌پور كريم/ فتاح‌پور مصلح/ فتح‌الهي بابك/ فتحي فرديس / فخرزاده مهدي / فدايي محمد / فرامرزيان آزاده /

 فربد ناصر / فرجاد شهلا / فرج‌الهي كاظم / فرج‌پور ادريس / فرجي كامران/ فرح‌بخش فرزاد/ فرخ‌زاد پوران / فردوسي خليل / فرزانجو نازنين / فرزانجو ياسمين/ فرزدي غفار / فرشاد محسن / فرصتي رضا/ فرمانبر بهناز/ فرنگي آيدين / فرهادپور ليلا / فرهادي فرهاد / فرهنگ‌خواه فاطمه/ فرهودي‌نيا حسن / فرهومند نسرين/ فروزان‌فر شهلا
/ فريد سميه / فريد فرانك/ فريد منوچهر/ فريدي ناصح / فريديحيايي علي/ فضلعلي معصومه/ فقهي جهانگير / فقيرزاده صادق/ فقيه‌سليماني رامين/ فلاح ابوالفضل/ فلاح بحيرا/ فلاح‌حجت انصاري ارسلان / فلاح‌زاده سعيد / فلاحي حجت‌الله / فنائيان معصومه/ فني‌پور اصغر / فياضي بهرام/ فيروزي حسين / فيروزي سامان / فيروزيان مجيد/ فيض‌الله‌زاده سعيد/ فيض‌پور محمود / فيضي موسي / فيضي‌پور علي / قائم‌مقامي محمد / قادري امير / قادري علي/ قادري كوروش / قاسمي اختر / قاسمي رضا / قاسمي مصطفي / قاسمي نجمه / قاسميان عباس / قاسمياني صلاح‌الدين/ قاسمي‌كرمانشاهي كاوه/ قاسمي‌نژاد سعيد / قامت امين / قايم‌الصباحي عباس / قدياني حسن/ قديرزاده سجاد/ قديري علي / قديري لقمان/ قديري‌اصل باقر/ قديريان رسول/ قراباغي علي‌رضا/ قربانپور فرشاد/ قرباني‌نژاد مسعود / قشلاقي قاسم/ قليان بهنام/ قلي‌زاده الهه/ قلي‌زاده حامد/ قلي‌زاده سيامك/ قلي‌زاده علي/ قلي‌زاده فريده / قلي‌زاده محسن / قمي‌زاده عبدالحسين/ قنبرپور ليدا/ قهاري نظام‌الدين/ قهقاني آرمين/ قوام‌شهيدي سيدحسن / قوامي اجلال / قوامي ناصر/ قيصوندي اشكان/ كارگشا رحمان/ كاظمي محمد/ كاظميان مرتضي /كاظمي‌نيا فرشين /كاكايي پريسا / كاوياني هما / كبودوند تونيا/ كبودوند محمدصديق/ كبيري مريم / كبيري يوسف/ كتابنويس حسين / كحال‌زاده هادي / كرامي بهنام / كربلايي علي/ كرماني عليرضا/ كرمي محبوبه / كرمي مقصود/ كرمي نسيم/ كريم ژرژ/ كريم‌الدين سهراب/ كريم‌الديني شهلا / كريم‌الديني شهلا / كريم‌الديني صغرا / كريمي پوران / كريمي علي/ كريمي كبري/ كريمي محمد / كريمي مهدي / كريمي وحيد / كسرايي محمدرضا/ كسروي فريد/ كشاورز مرسده/ كشاورزنيا نوشين / كشتكاري افشين / كشكولي فريدون / كلارستقي علي/ كلاني علي/ كلبادي‌نژاد اصغر / كلبادي‌نژاد سجاد / كماسي سارا / كمالي الهه/ كمالي فرناز / كمانگر فردين / كميجاني سعيد / كميليان ناصر / كهرم اسماعيل/ كهزادي پروين/ كوراوند محمد/ كوشكي داوود / كوهي آرش / كياني بهناز / كياني‌نژاد امين / گازراني منيژه /

گراني اسحاق / گرجي ندا / گردان يزدان / گرشاسبي امير / گرگين محمود/ گلاب سامان / گلرو مهديه / گلستانه فرانك/ گلستاني ميثم/ گلشيري باربد/ گلكار نيلوفر / گل‌مرادي لعيا / گل‌نراقي رضا / گنج‌بخش اميرحسين / گنجي ابوالفضل/ گوارايي فاطمه/ گودرزي وحيد / لدني مسعود / لطفي‌پور رضا / لطيفي توحيد / لطيفي نويد/ لعلمي علي/ لقماني سارا/ لقماني معصومه / لگزيان جواد / لگزيان مجيد/ مؤيدزاده مهدي/ مالك مريم / مبشري پريوش/ مجاهد حسين / مجتهدي حسين / مجد مريم/ مجنونيان باريس/ مجيدي احسان/ /محبوب احسان / محبوب عفت/ محبوب مريم / محجوب فرزانه/ محراني بهزاد/ محسن‌پور ساناز/ /محسن‌پور غزال / محسني شهناز/ محسني فرهاد / محسني مهدي/ محمد احسان/ محمدباقرپور حامد / محمدپور عفت/ محمدعليزاده همايون/ /محمدي راحله / محمدي سليمان/ محمدي سهيل/ محمدي سياوش / محمدي فرهاد/ محمدي نرگس / محمدي نعمت/ محمدي‌ نوشين/ محمدي‌اردهالي محمد/ محمديان الهام / محمديان مهدي / محمودجانلو مصطفي / محمودعلي‌لو مجيد/ محمودي‌نژاد مهدي/ مخبر سيمين/ /مخبر فرزين / مختاري محمد/ مختاري محمود / مخدوم مجيد/ مداح هما/ مدادي احمد / مددزاده شبنم / مددي مجيد / مددي نسرين/ مدرسي روح‌الله/ مدرسي فريد/ مدني اشكان / مدني حسين / مدني سعيد / مديحي ماشاءالله/ مرادويسي بلال / مرادي سوران/ مرادي مراد/ مرتاضي مينو / مرتاضي‌لنگرودي مرضيه/ مرعشي سيمين/ مركزي آتنه / مروتي سيامك / مزارعي حامد/ مزرعه نسرين/ مسافر مهدي / مستوفي عبدالحسين / مسجدي فاطمه / مسعودي شيوا/ مسعودي منصوره/ مسكين پيمان/ مشاور بيژن / مشايخي ابوذر / مشايخي اكبر/ مشايخي بهروز/ مشرف‌زاده عميد / مشوش مينا/ مصائبي صديقه/ مصباح اكرم / مصباح ضيا / مصفا مرتضي / مطلب‌زاده عاليه/ مطهري پويا/ مظفر محمد‌جواد/ مظفري كاوه / معتمدي حميده / معصوم‌خاني آذر/ معصومي احمد/ معصومي مازيار / معصومي ياسر/ معظمي رضا / معين نصير / مفيدي بدرالسادات / مقامي مهران/ مقدس‌زاده محسن/ مقدم خديجه/ مقدم رضوان / مقدم سولماز / مقدم صديقه / مقدم مرتضي/ مقدم وجيهه/ مقيمي علي/

 مكتبي همايون/ ملا مصطفي / ملازمي ميلاد / ملالي مهرو / ملك مريم/ ملك‌احمدي بيژن/ ملك‌پور حميرا / ملك‌پور شهرزاد/ ملك‌پور هوري / ملك‌قاسمي منوچهر / ملكي سجاد / ملكي صمد/ ملكي عمار/ ملكي مجيد / ملكي محمد / ملكي‌نيا نسرين / مليحي علي / مميزي هرمز / منبري سامان/ منتظر‌حقيقي حسين/ منتظر‌حقيقي رضا/ منزه حامد / منزه حميد/ منزوي محمداسماعيل / منصوري حسام / منصوري قدرت / منصوري قدرت‌الله/ منصوري‌بروجني محمد/ منفرد اشكان / منيرواقفي حسين / منيري ساسان / مهاجر فيروزه/ مهديان نيلوفر/ مهدي‌زاده بابك/ مهدي‌زاده بهروز/ مهدي‌زاده رضا / مهراني بهزاد / مهرديبا / موحدي حسام / موسوي بابك/ موسوي زهرا/ موسوي زهره/ موسوي عليرضا / موسوي كاوه / موسوي محسن / موسوي محمد / موسوي محمد / موسويان سيدحسين/ موسوي‌خوييني سيدعلي‌اكبر/ موسوي‌نسب اتابك/ موگويي اميرمسعود/ مولايي كامران / مولايي يوسف / مومني شيرين/ مومني عبدالله / ميثمي طاهره / ميرحاج ناهيد/ ميرزا مريم/ ميرزاده وحيد / ميرزاكوچكي بهنام / ميرزايي احمد/ ميرعظيمي نعمت‌الله/ ميرميراني جادي / ميزبان ساسان/ ميكاييلي محمدمهدي/ ميلاني محمد/ مينو اصغر/ نادري سعيده/ نادري نينا / نادعلي سيامك / نارنجي حجت / نارويي دين‌محمد / نارياني اميرالله/ ناصري هوشنگ / ناطقي اسماعيل / ناطقي مهدي / نامجو حمدالله/ نبوي سيدضياالدين/ نجارباشي حجت / نجداحمدي تارا / نجدي يوحنا/ نجفي مجتبي/ نخعي اميرعباس/ نسيي‌مينايي آصف / نصرالهي ناصر / نصيري‌اقبالي آرش / نظري امين / نظري محمدعلي/ نظري مسعود/ نعمت‌اللهي پويا / نعمت‌زاده زينب / نعيمي سعيد / نقي‌پور علي‌اكبر/ نقي‌پور محمدحسين/ نكوروح محمود/ نكويي سيروس / نمازي بهرام / نوربخش محسن/ نوربخش محسن/ نوري ارشيا/ نوري‌زاده حسين/ نوري‌فر نويد/ نوفرستي مرتضي / نيايي الهام / نيك‌انجام شيدا/ نيك‌بخت حسن / نيك‌نام سجاد/ نيكنام سجاد/ نيك‌نژاد مجتبي
نيكونسبتي علي / نيكويي سعيد / نيماوري ابوالفضل / نيماوري داريوش/ واحدي بهرام/ واعظي‌پور علي/ وحيدمنش عطيه/ وخشوپور سيمين/ وفائي افسانه / وفائي محمدرضا / وفائي مصطفي / وفائي مهدي / وفقي علي / وكيل‌نژاد مولود/ ولايتي فلاح/ وليان زينب/ ولي‌بيك/ ولي‌بيك جليل/ ولي‌زاده سميه / وهداد مريم/ هادي مجتبي/ هاشمي جمال / هاشمي حامد / هاشمي سپيده / هاشمي سورنا/ هاشمي علي/ هاشمي فريد/ هاشمي محمد/ هاشمي مرسده / هاشمي ناصر / هاشمي وحيد/ هدايت بهاره/ هدايتي سيدهاشم/ هرويان مهدي/ همايوني عباس / همايي‌راد عنايت / همتي مراد / هنرپرور محمد/ هنري علي/ هوشمند احسان / هيزمي صاحب / ياري بيتا/ ياوري رحيم/ يحيايي علي‌فريد / يزدان‌پرست بهمن / يزدان‌پناه محمدرضا / يزداني حنيف/ يزداني سحر/ يزداني‌پور احمد/ يزداني‌پور حنيف / يزدي ابراهيم / يزدي كاظم/ يعقوب‌نژاد سعيد/ يكتا حبيب/ يكتا فراز/ يگانلي ميرمحمود/ يميني پروين / يوسفي آتيه / يوسفي ثريا / يوسفي حمزه/ يوسفي رمضان/ يوسفي شكر‌الله/ يوسفي مريم/ يوسفي‌اشكوري حسن / يوسفيان‌آراني حسن

 

منبع : http://www.peykeiran.com/iran_news_body.aspx?ID=53403