پاسخ برخی ازدانش آموزان بهایی به روزنامه ایران

پاسخ برخی ازدانش آموزان بهایی به روزنامه ایران

فضای یک سویه و تک صدائی حاکم بر مطبوعات ایران دست بهائی ستیزان را به حدی بازگذاشته است که شاید لحظه ای به عواقب سخنان واتهامات خود فکر نکنند. در طول یکصد و شصت سال گذشته بهائی ستیزان هر چه خواسته اند در نشریات و مطبوعاتشان بر علیه بهائیان گفته اند و در مقابل هیچگاه پاسخ بهائیان در هیچیک از مطبوعات ایران منتشر نشد. ( دقت فرمائید که در زمان حکومت پهلوی نیز بهائیان هرگز اجازه نیافتند این اتهامات را پاسخ گویند و اینکه در هیچیک از مطبوعات دوره پهلوی هیچ مطلبی از طرف بهائیان منتشر نشد و کتب بهائی در این دوران اجازه انتشار نیافت دلیلی واضح بر بطلان این ادعاست که بهائیان در دوران پهلوی آزادی کامل داشتند).

اما آیا کسانی که این اتهامات را بی پروا منتشر می کنند لحظه ای اندیشیده اند که نتیجه دروغ پراکنی هایشان در ذهن نوجوانان و جوانان بهائی چه خواهد بود؟ هنگامی که برای اولین بار در دوران کودکی با یکی از نوشته ها روبرو شدم ، مدتها گریستم. باور نمی کردم که انسانی قادر باشد این حجم از دروغ و بهتان را در یک مجموعه بنگارد. باور نمی کردم که روح انسانی تا این حد به پستی گراید که در نوشتن اکاذیب هیچ حد و مرزی را برای خود قائل نشود. باور نمی کردم که افرادی یافت شوند که کورکورانه و از روی تقلید، هر اتهامی را روا دارند و جان و مال و ناموس گروهی را به خطر اندازند.

ولی این واقعیت یکصد و پنجاه ساله تاریخ ایران است. بهائی ستیزان در این یکصد و پنجاه سال دستشان باز بوده است که هرچه خواستند نوشتند و گروهی زود باور نیز هرچه آنها گفتند باور کردند و کار به جائی رسیده است که این امر حتی بر تعدادی ازآنان نیز مشتبه شده است. اما آیا این گروه فکر کرده اند که این اکاذیب در ذهن اطفال و نوجوانان بهائی چه تاثیری خواهد اشت ؟ آیا گمان کرده اند که عاقبت دروغ پردازیها و لجن پراکنی هایشانچه خواهد شد؟

مقالات ذیل پاسخهای گروهی ازنوجوانان و جوانان بهائی در گروه سنی چهارده تا هجده سال است که در پاسخ به اتهامات منتشر شده در مقاله ای از روزنامه ایران نوشته شده است . امیدوارم که خوانندگان در پاسخهای معصومانه این نوجوانان دقت فرمایندو در مسیر ناهموار دروغ گوئی و لجن پراکنی بهائی ستیزان تحولی ایجاد کنند.

 

متن پاسخها:

 

این روزها اخبار زیادی با قصد ضربه زدن به دیانت بهایی اعلان می شود اخباری که جز تهمت و افترا محتوای دیگری ندارد . وقتی این خبرها را می شنوم خیلی متاسف می شوم که انسان چقدر راحت می تواند دروغ بگوید . آن هم در سطح ملی و بین المللی !

وقتی به یاد این بیان مبارک حضرت عبدالبهاء می افتم که فکر جنگ را با فکر قویتر صلح مقاومت نمایید و فکر نفرت را با فکر قویتر عشق مقابله نمائید دلم آرام می گیرد و اثری از نفرت و تاسف در من باقی نمی ماند . حضرت بهاءالله از پیروان خود خواسته که با جمیع اهل عالم از هر رنگ و نژاد و دین و قبیله مهربان باشند و همیشه به فکر خدمت به همنوع خود باشند و علم وحدت عالم انسانی را در تمام جهان برافراشته سازند . در بیانی می فرمایند : عموم اهل عالم اید از ضر دست و زبان شما آسوده باشند . حال یک فرد بهایی معتقد به حضرت بهائالله چه طور می تواند با دستان خود اقداماتی نمایند که به ضرر همنوع خود و جامعه خود باشد .

دیانت بهایی سالیان درازی است که از اینگونه تهمتها و دسیسه ها در امان نبوده ، اما همین تهدیدها باعث پیشرفت امر و وحدت هر چه بیشتر احبای الهی می شود . باد هر قدر هم که تندتر بوزد یک کوه هرگز در مقابل آن خم نمی شود .

منا

 

همان قدر که مقام و منزلت امام حسین برای مسلمانان بسیار زیاد است ، برای بهائیان کمتر از آن نیست . حال ما بهائیان چگونه می توانیم اتهام آقای مسعودی خمینی را که گفته اند ، بهائیان در عاشورای سال 1339 محافلی شبانه داشته و دز ضمن هلهله و شادی کودکی مسلمان را نیز کشته اند ، را بپذیریم .

بهائیان تعالیمی به نام تعالی دوازده گانه دارند که هدف از آن تعالیم تعالی و رسیدن به وحدت عالم انسانی است ، از جمله : 1 صلح عمومی 2 – تحری حقیقت 3 – تعدیل معیشت 4 – تشکیل محکمه کبری و ... همانطور که میبینیم تعالیمی انسان دوستانه و به نفع بشر هستند .

الحان

 

من یک جوان بهایی هستم وظیفه ام خدمت به عالم انسانی است . اگر من به فکر هم نوع خود هستم قصد من سوء استفاده از وضعیت آنان نیست بلکه حس نوع دوستی به من این اجازه را داده تا آنان را نیز در فضلی که به من عطا شده شریک نمایم . من فقط به عنوان یک انسان ، نه به عنوان یک فرد مذهبی ، سیاسی ، نژادی و ... تنها به عنوان یک انسان به فکر هم نوع خود هستم .

ساسان

 

الف ) بمب گذاری نمایشگاه بین المللی تهرات توسط بهائیان

هدف هر شخص بهایی اصلاح عالم ، ایجاد وحدت و صلح بین مردم است . حضرت بهاءالله می فرمایند : نزاع و جدال شان درندگان ارض بوده و هست و اعمال پسندیده شان انسان . " بنابر این یک فرد بهایی هیچگاه دست به قتل و خونریزی نمی زند چرا که قتل و خونریزی شان حیوانات است وقتی بهائیان دست به چنین اعمالی نمی زنند ، چگونه می تموانند در نمایشگاه بین المللی تهران بمب بگذارند و موجب قتل هزاران نفر شوند ؟!

ب ) دخالت کردن بهائیان در سیاست به دستور بیت العدل اعظم

بهائیان هیچگاه در سیاست دخالت نمی کنند . بیت العدل اعظم هم نفرموده اند که در سیاست دخالت کنید ، بلکه فرمودند چون شما عضو کشور ایران هستید می توانید در انتخابات شرکت کنید و رای بدهید . آیا رای دادن در انتخابات به معنی شرکت بهائیان در سیاست است ؟!

ج ) بمب گذاری در حسینیه سید الشهداء شیراز توسط بهائیان

بهائیان ابدا باعث قتل و خونریزی نمی شوند . راستی این جمله را می توان در بیان ای احبای الهی در این دور مقدس نزاع و جدال ممنوع و هر متعدی محروم " یافت . بمب گذاری در حسینیه توسط گروه دیگری بوده و بهائیان را مسبب آن معرفی کرده اند.

د ) بهایی بودن دختر شیرین عبادی

خانم شیرین عبادی از یاران ایران به دلیل این که بی گناه در حبس اند دفاع نموده ، چون ایشان به بهائیان کمک کرده یعنی آن که دخترشان بهایی است ؟ اگر یک فرد مسلمان به یک فرد مسیحی کمک کند یعنی آن که دخترش مسیحی است ؟ بنابر این دختر خانم شیرین عبادی بهایی نبوده و نیست .

ح ) هلهله بهائیان در عاشورا سال 1339 و به قتل رساندن کودکان

ضرری بزرگتر از نزاع و جدال بین مردم نبوده و نیستو طبق این بیان حق شاهد و گواه است که ضری از برای این امر الیوم اعظم از فساد و نزاع و جدال و کدورت و برودت ما بین احباب نبوده و نیست . " بهائیان ابدا دست خود را به خون مردم آلوده نمی کنند ، تا چه برسد به این کهکودکان را در عاشورا به قتل رسانند . و هم چنین ماه عاشورا برای بهائیان مورد احترام است و ابدا در این ماه هلهله بر پا نمی کنند.

ایلکای

 

چرا بهائیان تبلیغ می کنند ؟

تبلیغ کردن یکی از وظایف دینی مثل نماز خواندن ، روزه گرفتن و ... است و با تبلیغ انسان ها را با دیانت بهایی و احکام و تعالیم حضرت بهاءالله آشنا می کنیمو با اجرای این تعالیم سعی می نماییم جامعه بشری از محرومیت و فقر و صدها مشکلاتی که گریبان گیر آن است نجات پیدا کرده و در سایه این تعالیم در صلح و صفا و آرامش زندگی کنند و به بشریت خدمت نمایند.

نیوشا