فرا گيري و رفع اشكال درس انگليسي

دانش آموزان عزيز از سايت زير براي فراگيري بهتر زبان انگليسي در همه سطوح تحصيلي استفاده كنيد.

برای استفاده از سرویس های آموزش زبان انگلیسی می توانید به:

 www.olc.ir

 مراجعه کرده و مشکلات درسی خود را از اساتید آنلاین OLC بپرسید.

 لازم است ياد آور شويم اين سايت بدون ترديد وابسته به سازمانهاي دولتي است . بنا بر اين احتياتهاي

 لازم را هنگام بر قراريارتباط در نظر بگيريد.

با سپاس از سايت :

http://www.openlearningcenter.com