عید گل و عید ظهور دو موعود الهی فرخنده باد

دانش آموزان عزیز ایران زمین

در این بهار کم نظیر یکی از اتفاقات جالبی که رخ داده، این است که امسال پنجم جمادی الاول یعنی سالروز بعثت حضرت باب یک روز قبل از عید گل یا عید رضوان قرار گرفته یعنی همانطوری که حضرت باب مبشر حضرت بهاءالله بودند و قبل از ایشان مردم را آماده ظهور بزرگ الهی کردند امروز هم این اتفاق زیبا دوباره خودشو در تقویم نشون میده که حضرت باب بشارت به ظهور عظیم الهی میدهند.

این دو عید بزرگ ، این دو جشن فرخنده در سرزمینی که هنوز به باور داران این دو هدیه خدائی ستم روا میدارند فرخند باد شادباشهای مخصوص ورقا تقدیم بر همه ایرانیان و همه زندانیان و بر همه کسانیکه قربانی تبعیض و رفتارهای غیر قانونی هستند و در خاتمه تقدیم بر همه دوستداران این دو ظهور بزرگ.

ای ایران شاد باشو دیر زی