طرح مصیبت جامعهء بهائی ایران توسّط اسقف

طرح مصیبت جامعهء بهائی ایران توسّط اسقف
دوشنبه، 19 ژانویه 2009
نوشته: آدریان هال

اسقف انگلیکن در ساوت‌ول و ناتینگهام مصیبتی را که گریبانگیر هفت تن از مدیران جامعهء بهائی در ایران است که هم‍‌اکنون زندانی و در خطر اعدام هستند، مطرح ساخت.

وزیر امور خارجهء بریتانیا، لرد مالوک براون وضعیت مزبور را "حمله‌ای خارق‌العاده به آزادی دین" در ایران توصیف کرد. اسقف جرج کاسیدی در زمان طرح سؤالات در مجلس اعیان سؤال کرد، "در خصوص وضعیت هفت تن از مدیران جامعهء بهائی که بدون محاکمه زندانی شده و در شرایط سخت و نامطلوب نگهداری می‎شوند و هم‌اکنون به علّت ارتکاب هیچ جرمی جز اعتقادات دینی خویش در خطر اعدام شدن هستند، دولت چه اقدامی می‌کند؟"
لرد مالوک براون گفت که هفت نفر مزبور از زمان دستگیری در نیمهء اوّل سال گذشته تا کنون بدون هیچ اتّهامی در بازداشت قرار دارند. او افزود، "در ماه دسامبر گزارش‌هایی دریافت کرده‌ایم که گروهی به اعدام محکوم شده‌اند و این احکام به زودی اجرا خواهد شد، گو این که نتوانستیم صحّت یا سقم آنها را تأیید کنیم و لهذا نمی‌توانیم این گزارش‌ها را ثابت کنیم. از زمان دستگیر شدن آنها تا کنون چندین مرتبه به اولیاء حکومت ایران معترض شده تقاضای آزادی گروه مزبور را نموده‌ایم و همچنان تحوّلات را به دقّت و از نزدیک دنبال خواهیم کرد."

با سپاس از:
http://negahedigar1.blogfa.com/post-64.aspx