شادباش ورقا به دانش آموزان عزیز ایران

 

دانش آموزان عزیز و خستگی ناپذیر

نوروز باستانی بر شما فرزندان راستین ایرانی و همه کسانی که نوروز را جشن میگیرند فرخنده باد

ورقا برای شما در این سال جدید بخش تازه ای را با نام نشریات اینترنتی ورقا آماده کرده است که تا پایان فروردین تقدیم میشود

جانتان خرم از بوی خوش بهاران باد