تبریک ورقا به دانش آموزان عزیز

 دانش آموزا و پدران و مادران و معلمین گرامی

عید نوروز و بهار دل افروز بر همه ی شما عزیزان فرخنده و مبارک باد. امیدواریم  در سال جدید حوادث ناگوار گذشته تکرار نشود و مردم عزیز کشور ما که لایق بهترین نعمتهای دنیا هستند بهره و نصیب خود را از درگاه خداوند بزرگ دریافت کنند و کامیاب و سرافراز شوند.

 

بارالها  تو خود ارزان کن آنچه را که سبب عزت و بزرگواری این مردم شریف است و دست بد خواهان و کج اندیشان را در سراسر دنیا  از زندگی مردمان پاک نهاد کوتاه کن ... تا ظلمی نماند و برادری و برابری که وعده فرمودی آشکار گردد.

الهی آمین      ورقا