تابستان و برنامه های کمک آموزشی

تابستان و برنامه های کمک آموزشی

دانش آموزان عزیز
سال گذشته برای شما مطلب مفصلی نوشتم که چطور از تابستان خود استفاده کنید. ضمن اینکه مطالب سال گذشته اکنون هم مفید است، اما می خواهم امسال برای شما از امکانات کمک آموزشی و تقویتی که می تواند شما را در دروسی که ضعیف هستید یاری کند، خبر دهم. برای این کار شما می توانید به سایت انتشارات مدرسه مراجعه کنید و از آنجا مطالب و دروس و موضوع هایی را که لازم دارید انتخاب کرده و خریداری نمائید.

با مراجعه به این آدرس http://www.borhanpub.com/index.aspx?siteid=1&pageid=140 شما می توانید از امکانات این سایت برخوردار شوید و کتاب های کمک درسی مورد نظر خود را در پایه های پيش دبستاني، دبستان، راهنمايي، دبيرستان، پيش دانشگاهي و عمومي بیابید.