بیانیه های حمایت از جامعۀ بهائی و حقوق بهائیان

دانش آموزان عزیز

 شما میدانید آئین بهائی  یک دیانت جهانیست ،  روابطش جهانی ، تلاشهایش بین المللی ،آرمانهایش جهان شمول و اهدافش فرا گیر و مقصد نهائیش سعادت همه مردمان روی زمین، بنا بر این طبیعی است که  کج اندیشان  و دشمنان این آئین از این گستردگی روابط و توسعه جامعه بهائی  و محبوبیت این اقلیت خیرخواه  ناراضی و نگران باشند، آنان تلاش میکنند این مقاصد و اهداف را از روی حسادت ، دگر گون جلوه دهند و نورانیت و روحانیت آنرا در لا بلای دشنامهایی  چون جاسوس روس و انگلیس و امپریالیسم و عوامل بیگانه وسربازان اسرائیل و...هزاران سخن ناشایست  دیگر محو و نابود سازند و ذهن هموطنان ما را بر علیه ما بشورانند. اما از دیگر سو بیدار دلان  و اندیشمندان و خیرخواهان که از ورای پردهای تعصب و فارغ از قیود جمهوری اسلامی ، ناظر بر امور هستند ،این اتهامات را زائیده تخیلات و خصومت ناروای مذهبی میدانند و بدفاع و حمایت از این جامعه بیگناه برخواسته مظالم  و تبعیضهای  گسترده مذهبی و دستگیری اخیر مدیران جامعه بهائیان ایران را محکوم کرده و خواهان آزادی این اقلیت تحت ستم از قیود اسارت و خصومت وخاتمه  آزار ودشمنی با بهائیان ایران هستند. 

در ذیل فهرستی  از این نهاد های  خیرخواه و فعالان حقوق بشر و سازمانهای مخالف تبعیض  آورده میشود تا بر همگان معلوم شود ستمگری و خشونت ، تهمت و افترا در این عصر روشنگر، محکوم و مردود بوده وهمچنان  خواهد بود و مروجان این کینه ورزی و دشمنی در انظار جهانیان خوار و بی اعتبارند.

ما نیز فرصت را غنیمت میشماریم و سپاس و امتنان خود را تقدیم همه آنانی میداریم که در تلاش برای رفع هر گونه تبعیض و خشونتند و مشتاقانه منتظر روزی هستیم که همه در کنار هم در عدالت و عشق در میدان عمل ،سر مشق جهانیان گردیم.

 

1.     Amnesty International
سازمان عفو بين الملل
http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE13/068/2008/en/25f1bbd2...2.     Bangladesh Minority Lawyer’s association
انجمن‌ وکلای اقلیت‌ها در بنگلادش3.     European Union
اتحادیۀ اروپا
http://www.eu2008.si/en/News_and_Documents/CFSP_Statements/May/0521MZZ_Iran.html4.     Foreign Affairs and International Trade Canada
وزير امور خارجۀ کانادا
http://news.gc.ca/web/view/en/index.jsp?articleid=3990995.     Human Rights Watch
فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر و سازمان ديده‌بان حقوق بشر
http://hrw.org/english/docs/2008/06/01/iran18996.htm (English)
http://hrw.org/persian/docs/2008/06/01/iran19006.htm (Persian)
6.     International Campaign for Human Rights in Iran
سازمان بین‌المللی مدافعان حقوق بشر در ایران
http://www.iranhumanrights.org/themes/news/single-news/article/49/entire-bahai-leadership... (English)
http://www.iranhumanrights.org/farsi/bahaideterntions.html (Persian)7.     International Commission of Jurists
کمیسیون بین‌المللی حقوق‌دانان
http://www.icj.org/IMG/F-Press_Release_Iran_Bahai.pdf
8.     Iran Human Rights Documentation Center (IHRDC)
مرکز اسناد حقوق بشر ایران
http://www.iranhrdc.org/httpdocs/english/pdfs/PressReleases/Press-05-15-08.pdf
9.     Iranian Community Organisation (Australia)
سازمان همیاری ایرانیان (استرالیا)10. Nobel Women's Initiative
نهاد زنان نوبل11. The Anti-Defamation League
پيمان ضد افترا و تهمت
http://www.adl.org/PresRele/Mise_00/5285_00.htm
12. Five Canadian academics who wrote to the U.N. Secretary-General
پنج استاد دانشگاه در کانادا که نامه‌اى خطاب به دبیر کل سازمان ملل متحد فرستادند
http://www.bahainews.ca/en/080603academics
13. Two Senior Advocates who wrote to the Ambassador of Iran in India
دو وكيل سرشناس که نامه‌اى به سفیر ایران در هند فرستادند14. The Scottish religious leaders’ action
رهبران دینی اسکاتلند
http://bahainews-uk.info/2008/06/12/scottish-religious-leaders...
15. United States Commission on International Religious Freedom
کمیسیون ایالات متحده در آزادی بین‌المللی ادیان
http://www.uscirf.gov/index.php?option=com_content&task=view&id=2199&Itemid=1
16. US Department of State
وزارت امور خارجه ایالات متحده
http://www.state.gov/p/nea/ci/c2404.htm
17. Worker-Communist Party of Iran
حزب کمونیست کارگری ایران18. The United Republicans of Iran
هیات سیاسی اجرائی اتحاد جمهوریخواهان ایران
http://jomhouri.com/a/01ann/006582.php
19. The Constitutionalist Party of Iran
حزب مشروطه ایران
http://www.irancpi.net/elamiyeh/matn_120_0.html
20. Organization of Iranian People’s Fadaian (Majority)
هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
http://www.fadai.org/message/unicode/el310287.htm
21. Organisation of Iranian Socialists
سازمان سوسياليست‌های ايران22. National Movement Salvation of Iran
نهضت نجات ملى ايران
http://nejat.9online.fr/S_Nejat/byaneyy2.87.htm
23. Iranian Human Rights Activist Groups in EU and North America
فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و امریکای شمالی24. Human Rights Activists in Iran
فعالان حقوق بشر در ايران
http://www.hra-iran.org/Archive_87/771.html
25. Association of Iranian Researchers
انجمن پژوهشگران ایران
http://www.aciiran.com/dastgiri_bahaiyan.htm