اولین نقاشی با موضوع اتحاد انسان ها رسید

سایت ورقا- اولین نقاشی ارسالی به سایت توسط سروین 9 ساله از طهران

کودکان عزیز شما همه می دانید که همه بار یک دارید و برگ یک شاخسار از فرمایشات حضرت بهاءالله پیامبر بهائیان است و معنی آن این است: که همه ما مردمان روی کره زمین مانند میوه های یک درخت و مثل برگ های یک شاخه هستیم.
منظور مطلب بالا این است که ما همه خواهران و برادران هم هستیم، پس چرا باید در دنیا به جای صلح و محبت به هم کینه و دشمنی بورزیم.
با تشکر از سروین عزیز که اولین نقاشی را برای ما فرستاد. امیدواریم شما کودکان و نوجوانان عزیز هم از سراسر دنیا مخصوصا از ایران برای ما نقاشی با موضوع های خوب بفرستید.

متشکرم
سردبیر سایت ورقا