از میان نامه ها

آزار دانش آموزان بهائی همچنان ادامه دارد

من پدر یک دختر و پسر بهائی محصل هستم.در حال حاضر یکی در کلاس دوم و دیگری در کلاس سوم دبیرستان به تحصیل علم مشغولند. سالی که گذشت با فراز و نشیب فراوان برای بچه های بهائی ایران سپری شد که مسلّماً و کم وبیش اخبار آنها زینت بخش دوران کنونی و خاطرات تحصیل و زندگی آنان بوده و خواهد بود. خوب، فرزندان بنده هم از آنان مستثنی نیستند. پسرم در دبیرستانی با آوازه بسیار خوب از تدریس، وارد آن شد. ولی چه عجیب است اگر بگویم دبیر ریاضی پسرم، در اوائل سال شروع به خراب کردن روحیه او کرد. داستان از این قرار است:

روزی در کلاس زمانیکه دبیر به مدت 10 دقیقه وقت آزاد به دانش آموزان داده بود پسرم برای حفظ آیات الهی که در مورد ادب و تربیت بود، شروع به نوشتن آنها بر روی یک تکه کاغذ کرد، البته بدون اینکه کسی از دانش آموزان متوجه شود. خوب دو خطی که نوشته بود دبیر فوق خود را بالای سر پسرم رسانده و پرسید این چیست؟ گفت: آقا یه نص روحانی است. معلم گفت از کجاست؟ پسرم گفت آقا از کتاب مذهبیمان. مال چه کتابی؟ کتاب درس اخلاق. چه دینی؟ بهائی.

چی؟ بهائی !! بله . هنوز بله کامل نشده بود که دبیر فوق شروع به توهین و فحاشی کرد. خفه شو... بهائی که دین نیست... یک فرقه ضاله است.... اصلا شماها حقّی در این مملکت ندارید. آقا ... گفتم خفه شو. آقا ... دیگه حرف نشنوم تو باید از این کلاس بیرون بروی. آقا ما تنها دو خط برای خودمان دعایمان را نوشته ایم. بیخود کردی کم کم صدای ریزی از دانش آموزان بلند شد: این آقا دیوانه است... گوش نکن... اخلاقش همینطوره و زود فراموش میکنه...

اما این معلّم ریاضی مثال اینکه معلّم دینی و نهج البلاغه است. خوب بچه ها میدانید؟ بهائی ها جزو فرق ضاله هستند که برای اسلام خطر ناکند.... که صدای زنگ کلاس و همهمه بچه ها سخنان گهربار آقای دبیر را پا یان داد.

اما این تازه شروع کشمکش پسرم با این دبیر به ظاهر ریاضی بود و تا روز آخر دبیر با گوشه و کنایه و زخم زبان کلاس ریاضی را به درس دینی تبدیل کرد. البته بنده هم دائما باید به دبیرستان مراجعه و با مدیر صحبت میکردم دریغ از کمی تغییر در مربی فوق این به ظاهر معلم. حتی جواب سوالات پسرم را نیز نمیداد.

در روز امتحان در گوش پسرم زمزمه کرد: فکر بیشتر کن و به دامان اسلام بیا.....

این کمی از حقایق زندگی دانش آموزان بهائی ایران است

پیروز و موفق باشید

ورقا به این خانواده عزیز درود میفرستد و آرزو میکند که در راه آزادگی و کسب علم و دانش همچنان تابت قدم باشند.