کتاب مصابیح هدایت جلد دهم

  آخرین کتاب از سلسله مجلدات مصابیح هدایت اینک با سرور تمام در اختیار شما عزیزان قرار می گیرد. این کتاب با عنوان مصابیح هدایت جلد دهم، حاوی سرگذشت ده تن از قهرمانان عصر رسولی و عصر تکوین است. خواندن این سرگذشت ها، شور و شوقی در دل می افروزد و قوای منبعثه از ارواح آن نفوس مخلصه را در زندگی ما متجلی می سازد. کسی نیست که این سرگذشت ها را بخواند و منقلب نشود. کسی نیست که این سرگذشت ها را بخواند و جام اشتیاقش برای خدمت به عالم انسانی سرشار نگردد. پس با هم از این خمر بی مثال جام های پیاپی می زنیم و به یاد دوست، سرمست وشیدا این ساغر و صهبا را به دور می آوریم و هم می نوشیم و می نوشانیم.