ورقا

همراه با غرش توپهائی که از سرزمین جاویدان ایران ، آغاز سال 1387 خورشیدی را به جهانیان مژده میدهند ، « ورقا » ارگان دفاع از حقوق دانش آموزان ایرانی بهائی، آمدن بهار تازه را به عموم هم میهنان ، شاد باش و تهنیت میگوید. و از کران تا کران این سرزمین مقدّس ، به همه دانش آموزان ایران زمین ،  به همه آزادگان و فرزانگان و به همه آنانیکه قربانی ظلم و تبعیض هستند ، افتتاح سایت « ورقا » را با قلبی سرشار از سرور اعلام میدارد و تولد این پایگاه امید بخش را در جهان روشنگری و دفاع از قربانیان بی دفاع ، تبریک میگوید.

این اعلام خجسته در« جشن روزه » یا عید صیام که به تاریخ بهائی، مقارن با اولین روز نوروز است ، فرخنده و مبارک باد . 

  

این لوح مبارک حضرت عبدالبهاء خطاب  ایادی عزیز امرالله جناب ملاّ علی اکبر است که آنرا «ورقا»  در سال جدید تقدیم میدارد به همه دانش آموزان عزیز ایران:

    جناب مسجون سلاسل و اغلال در سبیل حضرت ذی الجلال ...ملاحظه فرمایند:

هو الابهی

ای ناطق به ثنای حضرت یزدان

در موسم زمستان  آنچه طغیان طوفان شدیدتر  و باران و بوران عظیم تر   در فصل نو بهار گلشن و گلزار طراوت و لطافتش بیشتر گردد  و حلاوت و زینت چمن و لاله زار زیادتر شود  گریه ابر سبب خنده گل گردد  و دمدمه رعد نتیجه اش زمزمه بلبل شود و شدت برد جمال ورد به بار آورد   و طوفان سرد  باغ را به شکوفه های  سرخ و زرد بیاراید اریاح شدید منتجّ نسائم لطیف گردد و باد صبا شمیم گل حمرا گیرد  سفیدی برف  سبزی چمن شود   و افسردگی خاک  شکفتگی نسرین و نسترن گردد و پژمردگی شتا تری و تازگی بهاری شود و شدت سرما اعتدال هوا گردد سرو ببالد فاخته بنالد بلبل بخواند گل چهره برافروزد لاله ساغر گیرد نرگس مخمور گردد بنفشه مدهوش شود اشجار سبز و خرم شود و اوراق طراوت جوید ازهار بدمد اثمار نمودار شود گلشن مجلس انس شود و چمن محفل قدس گردد جمیع این فیوضات و تجلیات بهار اثر مصیبات زمستان است و کلّ سرور و حبور گلشن و گلزار از اثر برودت فصل شتا  لهذا ای اسیر سلاسل و اغلال ورهین و ثیق و سجن در راه پروردگار اگر چه در بلایای شدیده افتادی و در رزایای عظیمه گرفتار شدی کاس بلا نوشیدی و زهر ابتلا  چشیدی بسا شبها که از ثقل اغلال نیارمیدی و بسا روزها که از اذیت اهل ضلال نیاسودی اَنیسَت صدمات قویه بود و جلیست بلیات شدیده امیدواریم که این مشقات جسمانیه راحت و مسرت روحانیه آرد و این آتش سوزانِ عوانان روح و ریحانِ قلب و وجدان آرد این عسرت علت مسرت گردد و این زحمت باعث رحمت شود و این نقمت سبب نعمت جاودانی گردد و این تنگی سجن گشایش جهان الهی شود قسم بسلطان وجود و عالم غیب و شهود که این بلیات سبیل محبوب از جان عزیز تر است و از شهد و شکر لذیذتر    ع ع