سال تحصیلی نو فرخنده باد

دانش آموزان عزیز سال تحصیلی جدید مبارک باد شاید هرگز در این تاریخ دویست ساله ی ما شرایط اجتماعی تا این حد متلاطم و أسفبار نبوده است درس خواندن در این شرایط برای همه دشوار است اما در این میان این تنها عشق و انگیزه ی شرشار شماست که میتواند از ورای این معضلات عبور کرده و اینده ی درخشان ایران عزیز را شکل دهد و چهر ه ش را دگرگون سازد جانتان خوش و سرشار از مهر ایزد پا ک باد بزودی با تغییر و بروز سازی سایت باستقبال شما میائیم. درود ورقا