حقوق اساسی دانش آموز

حركتهاي غير قانوني مأمورين نظام از سطح كلان جامعه بهائي گرفته تا مدارس و حريم شخصي افراد همچنان ادامه دارد.

دانش آموزان عزيز با درود بي پايان به شما و پدران و مادران جانفشان

استقامت كم نظير شما در راستاي دفاع از حقوق خود فوق ستايش است. با وجود كتك زد ن هاي غير قانوني مسؤولين و تحقير و توهين به عقايد و باورهاي شخصي تان، چه در خلوت و چه در حضور ساير معلمان و كاركنان مدرسه و چه در حضور همكلاسيها ، شما ، با كمال ادب و شهامت به ابراز عقيده ميپردازيد و از آرمانها و اهداف مقدس خود دفاع ميكنيد. و در صورت لزوم در كنار پدر و مادر گرامي به همه مراجع با صلاحيت از مدير گرفته تا آموزش پرورش منطقه و از حراست گرفته تا دادستاني استان و حتي تا به ديوان عالي كشور همه و همه شجاعانه مراجعه مي كنيد، تا ازحركتهاي غير قانوني و تبعيض بر عليه خود و هم ميهنان و ساير همكلاسان خود جلوگيري كنيد.

در اين راستا همراهي و همدلي معلمان و همكلاسيها و مديران خوش نيت واقعا درخور تقدير است و پيداست هنوز قلبهاي بيدار، علي رغم همه فشارها براي ايجاد برابري و جلو كيري از تبعيض مي تپد ما به همه آنان درود ميفرستيم و از همه آنان بخاطر حمايتهاي ارزنده شان سپاسگزاريم.

در اين قسمت شما را به مطالعه منشور ملي حقوق دانش آموز ارجاع ميدهم تا همچنان بر سر آرمانها و حقوق خود پايدار بمانيد و به رفع سوء تفاهمات با هم مدرسه اي ها و معلمان و مديران روشن ضمير خود ادامه دهيد. در فصل اول حقوق اساسي دانش آموز آمده است:
فصل اول : حقوق اساسی دانش آموز
ماده 1- دانش آموز دارای حق آزادی عقیده و بیان و مصونیت پس از بیان می باشد .
ماده 2 – دانش آموز مصون از تعرضات جسمانی ، روانی ، و حیثیتی می باشد و کرامت والای شخصیت انسانی وی باید مورد احترام قرار گیرد .

در ادامه لازم است ياد آور شوم مقدمه زير را از يكي از سايتها گرفته ام كه آوردنش در اينجا به نوعي ديگر در كنار فرياد بلند دانش آموزان بهائي زيبا بود، شما بعد از اين مقدمه،حقوق اساسي أانش آموز را ميخوانيد.

مقدمه :

دانش آموزان هم حقوقي دارند

تاول پاهاي هميشه خسته اسحاق و اشتياق ناتمام ليلا براي آموختن و آرزوهايش كه در ريسه هاي رنگي قالي رنگ مي بازد و زندگي و نان و مرد كوچك دريا كه دلش مي خواست بخواند، بنويسد، بداند... شايد تمام آنهايي كه ما را به ياد قصه ها مي اندازند و هستند ، مسبب اصلي اين فكر بودند. شايد هم كسي دست هاي بي حامي پدر علي را مي شناخت، يا مويه مادران داغدار در پارك شهر را شنيده بود. شايد دلش پر بود از بغض ها، تست ها، آزمون ها و از مدرسه و از حقوق
فراموش شده دانش آموزي؛ حقوقي كه ما بارها به آن انديشيده ايم، اما در هيچ كتاب قانوني يافت نمي شوند.
اما نه، انگار كسي به يادش آمد، فكر كرد و چاره اي براي اين موضوع مهم انديشيد. دكتر بهنام صبائيان كه آن روزها يك دانش آموز شيرازي بود، اولين كسي بود كه فكر تدوين منشور خاص حقوق دانش آموزان را با سازمان دانش آموزي در ميان گذاشت.
اين طرح در دومين نشست رسمي مجلس دانش آموزي تصويب شد و بالاخره با تلاش كارشناسان سازمان دانش آموزي «منشور ملي حقوق دانش آموز» تدوين شد، منشوري كه در آن به طور خاص به حقوق مربوط به دانش آموزان پرداخته مي شود.
چرا منشور ملي حقوق دانش آموز؟
در پيش نويس منشور به اهميت دوران تحصيل در شكل گيري شخصيت اعتقادي، اجتماعي دانش آموز، آسيب پذيري دانش آموزان و پيوسته بودن دوران تحصيل اشاره شده است. هدف از تدوين اين منشور نيز ايجاد زمينه هاي لازم براي پذيرش و آ شنايي دانش آموزان با حقوق فردي و اجتماعي آنها در قالب عناوين حقوقي است.
تعريف ها

دانش آموز: فردي كه در محدوده سني شش تا ۲۰ سال قرار مي گيرد و مشغول تحصيل در يكي از مراكز آموزشي كشور است.
حقوق دانش آموز: در نظام آموزش و پرورش كشور حقوقي است كه يك فرد در حال آموزش و يا به سبب آموزش از آن بهره مند مي شود؛ حضور فيزيكي در محيط آموزشي و نيز خارج از محيط رسمي اما در قالب دانش آموزي، مثل اردوها.
فصل اول: حقوق اساسي دانش آموز
اين فصل در پنج ماده به حقوق مربوط به آزادي عقيده و بيان و مصونيت پس از بيان دانش آموز، مصونيت از تعرض هاي جسماني و رواني و حيثيتي و احترام به شخصيت انساني دانش آموز، حق برخورداري از حريم شخصي و
جست وجو نكردن وسايل شخصي او و حق برخورداري از رفتار منصفانه اشاره مي كند.
فصل دوم: حقوق آموزشي دانش آموز
دانش آموزان حق دارند از مدرسان توانمند در ابعاد علمي و اخلاقي بهره مند شوند.
آنها حق دارند به طور يكسان از امكانات آموزشي بهره برند. دانش آموزان
غير فارسي زبان، حق دارند قبل از ورود به مدرسه از امكانات ويژه فراگيري زبان فارسي بهره مند شوند.
فصل سوم: حقوق ضمن آموزش دانش آموز
ماده ۲۳ تا ۲۸ منشور، اطلاع از مقررات آموزشي، انتشار نشريه دانش آموزي و شاد بودن مطالب آموزشي را حق دانش آموز مي داند و اين كه دانش آموزان حق دارند به طور آزادانه اجتماع ها و تشكل هاي دانش آموزي داشته باشند و از فعاليت هاي فوق برنامه بهره ببرند.
فصل چهارم: حقوق مربوط به آزمون
برخورداري از آزمون متناسب با برنامه هاي آموزشي منطبق با اصول و روش ها و مطلع شدن از نتيجه آزمون و برنامه هاي آموزشي و همچنين بازبيني آزمون جهت اطلاع از عملكرد يادگيري خود، حق دانش آموز است.
فصل پنجم: حقوق بهداشتي دانش آموز
منشور حقوق دانش آموز، حق برخورداري از پرونده بهداشتي و شناسنامه سلامت را حق دانش آموز مي داند و همين طور برخورداري از فرصت هاي برابر و رايگان در امور ورزشي و تربيت بدني. در اين فصل آمده: «تغذيه مناسب با سن ، رشد و برخورداري از امكانات و تسهيلات بهداشتي در فضاي آموزشي، برخورداري از مراقبت هاي بهداشتي و معاينات پزشكي و بهداشت رواني مستمر به منظور تشخيص پيشگيري و پيش بيني و درمان، حق دانش آموز است.»
فصل ششم: حقوق دادرسي دانش آموز
دانش آموزان حق دارند در صورت ارتكاب جرم و محرز شدن آن از سوي دادگاه، از مجازات هاي جايگزين استفاده كنند.
دانش آموزان حق دارند از تحقيقات و رسيدگي به اتهامات و جرايم در امور قضايي توسط قاضي برخوردار باشند. حق دارند از وكيل تسخيري با همكاري وكلاي متخصص در زمينه تخلفات دانش آموزي برخوردار شوند. حق دارند از رسيدگي به امور قضايي در دادگاه غير علني بهره مند شوند.
دانش آموزان حق دارند از نماينده حقوقي ويژه از سوي آموزش و پرورش در دادگاه برخوردار باشند.
فصل هفتم: حمايت هاي خاص دانش آموز
و بالاخره در فصل آخر منشور حقوق مربوط به بيمه مناسب در مقابل حوادث و بيماري ها چه در محيط آموزشي و چه در خارج از محيط آموزشي، مصونيت در مقابل اقدامات تروريستي و ساير جرايم سازمان يافته، حمايت در مقابل بهره كشي هاي اقتصادي و سوء استفاده هاي جنسي، برابري در مقابل قانون با شرايط يكسان براي اقليت هاي ديني و مذهبي با توجه به نياز آنها، حقوق برابر دانش آموزان مهاجر درست مثل دانش آموزان ايراني و آشنايي با اصول حفاظت محيط زيست و استفاده بهينه از منابع طبيعي مورد بررسي قرار مي گيرد. ماده ۵۰ منشور، دولت را مكلف مي كند تا از حضور دانش آموزان كمتر از ۱۵ سال در درگيري ها و منازعات مسلحانه بين المللي و يا درگيري هاي نظامي داخلي جلوگيري كند.
منشور حقوق دانش آموز، ۵۴ ماده دارد و قرار است در سومين نشست رسمي مجلس دانش آموزي مورد بررسي قرار بگيرد و در صورت تصويب در شوراي عالي آموزش و پرورش، منشور قابل استناد خواهد بود

تعاریف :

تعریف دانش آموز :

دانش آموز فردی است که در محدودۀ سنی 6 تا 20 سال قرار می گیرد و به تحصیل در یکی از مقاطع تحصیلی در مراکز آموزشی کشور مشغول می باشد .

تعریف حقوق دانش آموز :

حقوق دانش آموزی شامل کلیه حقوقی می باشد که یک فرد در حال تعلیم و یا به سبب تعلیم در نظام آموزش و پرورش کشور از آن بهره مند می باشد .

واژه در حال تعلیم به حضور فیزیکی دانش آموز در محیط آموزش اشاره دارد و واژه به سبب تعلیم به حضور دانش­آموز در خارج از محیط آموزش رسمی اما در قالب دانش آموزی ( مانند حضور دانش آموز در اردو ) اشاره دارد .

--------------------------------------------------------------

فصل اول : حقوق اساسی دانش آموزماده 1- دانش آموز دارای حق آزادی عقیده و بیان و مصونیت پس از بیان می باشد .

ماده 2 – دانش آموز مصون از تعرضات جسمانی ، روانی ، و حیثیتی می باشد و کرامت والای شخصیت انسانی وی باید مورد احترام قرار گیرد .

ماده 3- دانش آموز از حق حریم شخصی برخوردار است . هیچ دانش آموزی را نمی توان بی دلیل نسبت به مکالمات تلفنی و وسایل شخصی از قبیل کمدها و لباسها مورد تجسس قرار داد .

ماده 4- دانش آموز از حق رفتار منصفانه برخوردار است . اصل انصاف با وی در برخوردها باید دقیقاً رعایت گردد.

ماده 5- دولت مکلف است نیازهای دانش آموزان بی بضاعت و بی سرپرست را تأمین نماید .فصل دوم : حقوق آموزشی دانش آموزماده 6- دانش آموز حق دارد از مدرسین توانمند و برجسته در ابعاد علمی و اخلاقی بهره مند­شود .

ماده 7- دانش آموز از حق تناسب محیط آموزش با فعالیت های آموزشی برخوردار است . رعایت نسبت مطلوب معلم به شاگرد و سرانه فضای آموزشی به منظور تأمین کلیه امکانات آموزشی و پرورشی توسط سازمان آموزش و پرورش الزامی است . تشخیص نسبت های مطلوب فوق باید از نظر متخصصان آموزشی لحاظ گردد .

ماده 8- دانش آموزان حق دارند به طور یکسان از امکانات آموزشی بهره­مند شوند .

ماده 9- دانش آموزان غیرفارسی زبان حق دارند پیش از ورود به دبستان از امکانات ویژه فراگیری زبان فارسی بهره­مند شوند .

ماده 10- دانش آموزان حق دارند به طور آزادنه دربارۀ مسایل و امکانات آموزشی اظهارنظر نمایند . تذکرات آنها می بایست در حدود قوانین و مقررات مورد احترام قرار گیرد و به موقع به اجرا گذارده شود .

ماده 11- دانش آموزان استثنایی ( نیازمند حمایتهای ویژه ) حق برخورداری از آموزش ویژه و متناسب با توانمندی های جسمی و روانی را دارا هستند .

ماده 12- دانش آموزان از حق زبانهای خارجی به انتخاب خود برخوردار می باشند .

ماده 13- دانش آموزان به منظور تناسب آموزش ها و توانمندی ها باید قبل از ورود به دبستان مورد سنجش توانایی های جسمی و ذهنی قرار گیرند .

ماده 14- دانش آموزان حق برخورداری از آموزش معطوف به رشد کامل شخصیت را دارند .

ماده 15- دانش آموزان اقلیت های مذهبی حق دارند از آموزشهای متناسب با باورها و عقاید مذهبی و فرهنگی مربوط به خودشان بهره­مند شوند .

ماده 16- دانش آموزان حق دارند از آموزش های ویژه جهت رویارویی با بلایا و حوادث طبیعی بهره­مند شوند .

ماده 17- دانش آموزان حق دارند از آموزش های اجباری و رایگان تا پایان مقطع متوسطه بهره­مند شوند .

ماده 18- دانش آموزان حق دارند با فرهنگ بومی و ملّی و همچنین فرهنگ سایر ملل ، آشنا شوند .

ماده 19- دانش آموزان حق دارند از منابع کمک آموزشی از قبیل کتابخانه ها ، اینترنت و فناوری های جدید علمی و آموزشی مطابق با شرایط روز و قوانین جاری بهره­مند شوند .

ماده 20- دانش آموزان حق دارند از آموزش های مربوط به حقوق جنسی برخوردار شوند .ماده 21- دانش آموزان حق دارند در آموزش های رسمی نظام آموزش و پرورش از فراگیری اصول حقوق شهروندی و مهارتهای زندگی اجتماعی بهره­مند شوند .

ماده 22- دانش آموزان حق دارند در آموزش های رسمی نظام آموزش و پرورش از فراگیری اصول حقوق بشر و سایر اسناد و مقررات بین­المللی در مورد حقوق کودک و دانش آموز بهره­مند شوند .فصل سوم : حقوق ضمن آموزشی دانش آموزماده 23- دانش آموزان حق اطلاع از مقررات آموزشی را دارند . مراکز و مؤسسات آموزشی موظفند دانش آموزان را از مقررات آگاه نمایند .

ماده 24- دانش آموزان حق دارند آزادانه اجتماعات و تشکیلات آموزشی داشته باشند .

ماده 25- دانش آموزان حق انتشار نشریات دانش آموزی را دارند .

ماده 26- والدین دانش آموزان مکلفند هماهنگ با مقامات آموزشی بر فرایند آموزش فرزندانشان نظارت نمایند .

ماده 27- دانش آموزان حق دارند از فعالیت های فوق برنامه بهره­مند شوند .

ماده 28- دانش آموزان دارای حق شادی و شاد بودن مطالب آموزشی و اجرای متنوع و شادی بخش آنها می­باشند .فصل چهارم : حقوق مربوط به آزمون دانش آموزماده 29- دانش آموزان حق دارند متناسب با برنامه های آموزشی و منطبق با اصول و روش های علمی مورد آزمون قرار گیرند .

ماده 30- مؤسسه آموزشی موظف است به منظور استیفای حقوق آموزشی دانش آموز ، همزمان با برنامه­ریزی آموزشی ، برنامۀ آزمون خود را تهیه و در اختیار دانش آموزان قرار دهد .

ماده 31- دانش آموزان حق دارند همزمان با اعلام برنامۀ آموزشی از برنامۀ آزمون و زمان اعلام نتایج مطلع گردند .

ماده 32- دانش آموزان حق دارند جهت اطلاع از عملکرد یادگیری خود از بازبینی آزمون خود بهره­مند گردند .فصل پنجم : حقوق بهداشتی دانش آموزماده 33- دانش آموزان حق برخورداری از امکانات و تسهیلات بهداشتی و درمانی لازم در محیط آموزشی را دارند .

ماده 34- دانش آموزان حق برخورداری از مراقبت های بهداشتی و معاینات پزشکی و بهداشت روانی مستمر به منظور تشخیص ، پیشگیری ، پیش بینی و درمان را دارند .

ماده 35- دانش آموزان حق دارند در محیطی با تراکم فضایی متناسب با سن و مرحلۀ رشد خود ، تحصیل نماید

ماده 36- دانش آموزان حق برخورداری از محیط سالم و ایمن آموزشی به منظور تأمین بهداشت روانی و سلامت جسمانی را دارند .

ماده 37- دانش آموز ، در محیط آموزشی حق برخورداری از پرونده بهداشتی و شناسنامه سلامت را دارا است .

ماده 38- دانش آموزان حق برخورداری از فرصت های برابر و رایگان در امور ورزشی و تربیت­بدنی را دارند .ماده 39- دانش آموزان از حق تغذیۀ متناسب با نیازهای سنین رشد برخوردار هستند . در صورت ناتوانی خانوادۀ او سازمان آموزش و پرورش موظف به تأمین تغذیۀ مناسب برای وی می باشد .فصل ششم : حقوق دادرسی دانش آموزماده 40- دانش آموزان حق دارند در صورت ارتکاب به جرم و محرز شدن آن از سوی دادگاه از مجازات های جایگزین زندان و شلاق بهره­مند شوند .

ماده 41- دانش آموزان حق دارند مسایل قضایی مربوط به آنها در دادگاه های تخصصی با حضور قضات ورزیده و مسلط به مسایل آموزشی و پرورشی مورد محاکمه قرار گیرند .

ماده 42- دانش آموزان حق دارند از تحقیقات و رسیدگی به اتهامات و جرایم در امور قضایی ، مستقیماً توسط قاضی برخوردار شوند .

ماده 43- دانش آموزان حق دارند از حق وکالت تسخیری با همکاری وکلای متخصص در زمینۀ تخلفات و جرایم مربوط سنین دانش­آموزی بهره­مند شوند .

ماده 44- دانش آموزان حق دارند از رسیدگی به امور قضایی در دادگاه غیرعلنی بهره­مند شوند .

ماده 45- دانش آموزانی که در کانون های اصلاح تربیت به سر میبرند حق دارند با توجه به گزارش های کانون اصلاح و تربیت مبنی بر تأثیر مجازات های کانون در دانش آموز از نقطه نظر اصلاح رفتار احکام صادره برای آنها از طرف دادگاه مورد تجدید نظر قرار بگیرد .

ماده 46- دانش آموزان حق دارند از نمایندۀ حقوقی ویژه از سوی آموزش و پرورش در دادگاه ها برخوردار شوند .فصل هفتم : حمایت های خاص دانش آموزیماده 47- دانش آموزان حق دارند ، از بیمه های مناسب در مقابل حوادث و بیماریها چه در محیط آموزشی و چه خارج از محیط آموزشی برخوردار باشند .

ماده 48- دانش آموزان حق دارند در مقابل اقدامات تروریستی و سایر جرایم سازمان یافته مورد مصونیت قرار گیرند .

ماده 49- دانش آموزان حق دارند در مقابل کلیه بهره­کشی های اقتصادی و سوء استفاده های جنسی مورد حمایت های ویژه قرار گیرند .

ماده 50- دولت مکلف است از حضور دانش آموزان کمتر از 15 سال در مخاصمات مسلحانه بین­المللی و یا درگیری های نظامی داخلی جلوگیری کند .

ماده 51-دانش آموزان دارای حق برابری در مقابل قانون هستند و نمی توان آنها را براساس مذهب ، زبان ، قومیت ، وجاهت اجتماعی و سن مورد تفکیک و تبعیض قرار داد .

ماده 52- دانش آموزان اقلیت های دینی و مذهبی حق دارند از شرایط یکسان با توجه به نیازهای ویژه آنها بهره­مند شوند .

ماده 53- دانش آموزان مهاجر دارای تابعیت غیرایرانی حق دارند از کلیه حقوق مربوط به یک دانش آموز ایرانی بهره­مند شوند .

ماده 54- دانش آموزان حق دارند با اصول حفاظت از محیط زیست و استفاده بهینه از منابع طبیعی آشنا شوند .

با سپاس از سايت و بلاگ زير:

http://www.irstudy.ir/?show=news&maj=news&type2=showz&catid=40

http://www.hsrweb.blogfa.com

ورقا