بازی برای صلح به مناسبت فرا رسيدن عيد گل

 دانش آموزان و والدین و آموزگاران عزیز

 

ورقا « بازی های گروه مطالعه » را به همه شما دوستان ارجمند و فارسی زبا نان دنیا که در کار آموزش و پرورش نقشی دارید تقدیم  می نماید. انجام این بازیها به نحو مؤثری باعث رشد برخی از ابعاد مهمّ شخصیت فرزند شما می شود و روحیۀ یگانگی و دوستی را تقویت کرده و ترجیح عشق را به نفرت، و صلح را به جنگ، به آنان می آموزد. توصیه میشود از این بازی های سازنده در برنامه های درسی و آموزشی خود و استفاده کنید. 

 

 

 این بازیها اگر چه با نوشته ها و آثار بهائی به این اهداف می رسد امّا از آنجا که جوهر همه ادیان الهی، محبت است، شما هم  می توانید از متون صلح آمیز سایر ادیان الهی برای تحقق این منظور بهره بگیرید.

ستاره عزیز این کتاب نفیس را برای شما ترجمه کرده و سفیر گرامی زیبا سازی و ویرایش تصاویر آن را بعهده داشته است از این دو دوست صمیمی نهایت تشکر را داریم و برای آنان بهترین ها را آرزومندیم.

برای دریافت بازیها بروی ضمیمه کلیک کنید.

حق انتشار و چاپ آن در سطح انبوه برای ورقا محفوظ است.

پرینت برای استفاده در برنامه های درسی و اهداف مشابه آزاد است. 

عید گل بر شما مبارک  ورقا