آزار دانش آموزان بهائی با نمره انضباط

در سال تحصیلی 89-90 جای نمره انضباط نوبت دوم یک دانش آموز بهائی را خالی گذاشته و در نهایت برایش نمره 12 رد کرده اند. این دانش آموز که در مقطع دوم تجربی یکی از دبیرستانهای مشهد درس می خواند، وقتی برای گرفتن کارنامه خود مراجعه می کند، متوجّه می شود که نمره انضباط برایش رد نکرده اند و نتیجه را ناتمام نوشته اند. وقتی علت را جویا می شود، جواب درستی نمی دهند او می گویند فعلا در مورد نمره در حال تصمیم گیری هستند و نتیجه را بعدا خبر خواهند داد. قابل توجه است که او از شاگردان ممتاز کلاس و مدرسه اش بوده و در همان روز سه تقدیر نامه دریافت کرده. پس از مراجعات مکرر در طی یک ماه، بالاخره او را به بخش حراست اداره آموزش و پرورش ناحیه ارجاع می دهند که در آنجا به او می گویند به ما اطلاع داده شده که شما در مدرسه تبلیغ کرده اید و این کار مخالف قانون است، به همین دلیل شما دیگر حق رفتن به مدرسه را ندارید. وی در پاسخ دلیل و مدرک می خواهد و می گوید که قصد تبلیغ نداشته و فقط موقعی که بچه ها از او سوالاتی کرده و مثلا پرسیده اند که چرا در نماز جماعت شرکت نمی کند، پاسخ می داده. به او گفته اند تو مخصوصا کارهایی کرده ای که آنها از تو سوال کنند و با رفتارهایت سعی در جذب آنها داشته ای. لازم به ذکر است کمی قبل از امتحانات در اردیبهشت ماه تعدادی از همکلاسیهای این دانش آموز را به دفتر مدرسه خواسته و از آنها درباره ارتباطشان با او سوالاتی کرده بودند. مثلا پرسیده بودند که آیا می دانند او بهائی است؟ از کجا می دانند؟ آیا با او رفت و آمد دارند یا خیر و ...؟ یک بار هم از طرف آموزش و پرورش ناحیه آمده و با چندتا از دوستان او صحبت کرده و از آنها خواسته بودند کارهایش را گزارش کنند. - تعدادی از این بچه ها اصلا از بهائی بودن او اطلاع نداشته اند. فقط با دو سه نفر از همکلاسیهایش رفت و آمد داشته و یکی از آنها دوست صمیمی اش بوده که با او جلسه دعا برگزار کرده بوده - در نهایت از او تعهد می گیرند که دیگر تبلیغ نکند. او هم در متن تعهد می نویسد که قصد تبلیغ نداشته. قرار می شود که نتیجه را به او اطلاع بدهند و در ضمن می گویند که این مسأله ربطی به آموزش و پرورش ندارد. بعد از پیگیریهای متعدد، بالاخره در اواسط شهریور به او می گویند که به مدرسه مراجعه کند و کارنامه اش را بگیرد، مدیر مختار است هر نمره ای می خواهد به او بدهد. در کارنامه نمره انضباط نوبت دوم را 12 نوشته بوده اند که معدلش با 20 نوبت اول 16 می شده که وقتی اعتراض می کند، مدیر جواب می دهد که تعیین نمره با من نبوده و از من خواسته اند این نمره را رد کنم. همچنین به او می گویند باید در مدرسه دیگری ثبت نام کند که البته به خاطر نمره انضباط هیچ مدرسه ای او را نمی پذیرفته. بالاخره پس از مراجعه مجدد به آموزش و پرورش، او را به مدرسه ای معرفی می کنند که حاضر به ثبت نام او می شود. در ضمن در موقع ثبت نام در مدرسه قبل از دوستانش هم تعهد خواسته اند که دیگر با او ارتباط نداشته باشند.پایان