شهره ی آغداشلو،هنرمند محبوب، از بهائیان میگوید...

http://www.youtube.com/watch?v=YJVNp8gmpUU

هنرمند محبوب

شهره آغداشلوی گرامی، صدای پر محبت و گرم شما را در حمایت از جامعه بهائی از قلب ایران همیشه جاوید، از ویدئوی منتشر شده، شنیدیم. کاش می توانستید اینجا باشید و تأثیر ندای مادرانه و هنرمندانه ی خود را در دفاع از ستمدیدگان سرفراز بهائی، ببینیدید و نتیجه عشق و محبتی را که نثار مُنای شهید کردید با چشمان عنصری نظاره گر باشید.

 امروز هزاران منا، که طناب دار را بوسیده اند و هزاران مادر منا که فرزندان این مرز و بوم را در آغوش می فشارند از هر دین و آئینی صدای شما را شنیدند صدای هنرمندی محبوب و دیر آشنا که از پیش در انتظار آن بودیم. صدائی خوشآیند و امید بخش، صدائی که با خود سبد سبد، مژده هائی چون گل و ریحان آورد. ما غایبانه و از دور، دست شما را فشردیم و بر شهامت و انسان دوستی و اقدامات شجاعانه شما درود فرستادیم.  

امید واریم در عرصه هنر و نمایش، آتش این مهر زلال و این تلاشهای پر ارزش را در نقشهای نجات بخش، شعله ور ببینیم و نسل ما، نسلی از مُنا باشد که با عشق بی پایان خود لشکر کینه و نفرت، تبعیض و خشونت را در هم شکند و این کشور بدام افتاده و این محنتکده بلاخیز را رشک جنان کند.

و نیز امیدواریم صدای شیرین شما پر طنین شود و یاران و همکاران و امثال و اقران شما با شما در این راه ارزشمند گامهای بلند بردارند و بر عزّت و شهرت خود معنا و غنائی تازه بخشند و آن را در دفاع از راستی و حقیقت، جاودانه کنند.

هر چند که ما دیر متوجه این کلیپ ویدئوئی شدیم امّا صدای مهربان شما چون مرحمی بروی زخمهای پی در پی خورده به جان ما بود. همه ی ما و همه ی دانش آموزانی که خود نسلی تازه از مُنا هستند می توانند پیام هنرمندانه و زیبای شما را در این آدرس بشنوند.

http://www.youtube.com/watch?v=YJVNp8gmpUU

از شما ممنون و سپاسگزاریم.

ورقا

برای اطلاع بیشتر:

حمایت آذر نفیسی و شهره آغداشلو از 'احقاق حقوق' بهائیان :

http://www.madeye18.com/index.php?option=com_content&view=article&id=130:bh2&catid=1:latest&Itemid=50